Sign In

Laatujohtamisjärjestelmä insinööritoimiston sparraajana

24.10.2017

​Raksystems Insinööritoimisto Oy:llä on ollut ISO 9001 -sertifiointi vuodesta 2012 lähtien. Yrityksellä on myös sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka perustuu ISO 14001 -standardiin. Sitä haettiin samaan aikaan kuin ”ysitonnista”. "Olimme jo aikaisemmin rakentaneet laatujärjestelmän ja halusimme vielä ulkopuolisen varmistuksen sekä 'virallistamisen' asialle," kertoo Raksystemsin toimitusjohtaja Marko Malmivaara. Hän jatkaa: "Lisäksi saimme hyvää ulkopuolista näkemystä sekä sparrailua." 

Ympäristöjohtamisjärjestelmä itsestään selvä edelläkävijälle

​Ympäristöjohtamisjärjestelmän hakeminen oli Raksystemsille itsestään selvää: ”Erilaiset asiakkaille tehtävät energiansäästökartoitukset ovat oleellinen osa toimintaamme ja olisikin outoa, jos emme itse olisi tässä asiassa edelläkävijöitä”, kertoo talousjohtaja Hannu Lankinen ja jatkaa ”olemme aina kiinnittäneet huomiota niin pieniin kuin isoihin asioihin. Valot sammutetaan työpäivän päätteeksi, pyrimme käyttämään mahdollisimman pienipäästöisiä autoja ja kierrätys ja jätteiden lajittelu konttoreilla on itsestään selvyys. Paperin käyttöä on vähennetty sähköisten tiedostojen käytön lisäämisellä. Nämä toimet tuovat myös rahallisia säästöjä.” ”Lajittelu on yksi helpoimmista keinoista toimia ympäristön hyväksi. Lajittelun avulla jätteet ohjataan hyötykäyttöön, joka taas säästää energiaa.” myötäilee Marko Malmivaara.

Ympäristöjärjestelmästä on ollut muutakin hyötyä: kilpailu työvoimasta on nykyisin kovaa ja henkilökunnalle on tärkeää edustaa yritystä, joka on vastuullinen ja sääs​tää luontoa sekä ympäristöä. Myös monet asiakkaat ovat valmiit maksamaan palveluista ja tuotteista enemmänkin, kun niissä on otettu ympäristöasiat huomioon. ”Ympäristösertifiointi pisti koko henkilökunnan miettimään ympäristöasioita ja kertoo meidän arvoistamme ja tavastamme toimia asiakkaille ja muille sidosryhmille”, päättää Hannu Lankinen.

Sertifiointi markkinoinnin ja tarjouskilpailujen apuna

​"Sertifiointi varmistaa, että kaikki tarpeellinen on huomioitu organisaation toiminnassa suhteessa palveluihin ja asiakkaisiin", kertoo pääarvioija Jouni Aalto. Marko Malmivaara jatkaa: "Pystymme todistamaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että toimintamme laatua valvotaan myös ulkopuolisen tunnetun toimijan toimesta." Sertifiointia hyödynnetään markkinoinnissa kaikessa materiaalissa, esitteiden ja web-sivujen lisäksi myös sähköpostin allekirjoituksessa. "Kilpailutuksissa sertifioinnilla on selkeä lisäarvo", Malmivaara kertoo ylpeänä.

Kolmikymppinen kiinteistöalan asiantuntijayritys

​Raksystems Insinööritoimisto Oy on kohta kolmikymppinen henkilökunnan omistama rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys. Raksystems tekee kuntotarkastuksia ja -tutkimuksia, suunnittelee ja valvoo peruskorjaushankkeita. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös sisäilmatutkimukset sekä ylipäänsä kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät konsultaatiot. Lue lisää yrityksestä ​www.raksystems.fi​.

ISO-standardit johtamisen työvälineinä

ISO 9001 -standardi on kansainvälinen laatujohtamisjärjestelmästandardi. Standardissa arvioidaan organisaation toimintaympäristöä, johtajuutta, riskilähtöisyyttä, laadunhallinnan periaatteita, prosessilähtöisyyttä ja palveluiden tuottajia. Sertifikaatin saaminen osoittaa, että yrityksen johtaminen vastaa standardin vaatimuksia. 
Lue lisää ISO ​9001​.

ISO 14001 on ympäristöjärjestelmämalli, jossa yritys mm. asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista, varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin ja näin sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen. 
Lue lisää ISO 14001​.​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00