Sign In

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien perusteeksi uusi kansainvälinen ISO-standardi

5.9.2017

​​​​​

​Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisee loppuvuodesta 2017 tai alkuvuodesta 2018 työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamiseen uuden standardin ISO 45001.

Uusi standardi antaa arviointiperusteet yritysten henkilöstön työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien toimintatapojen arvioinnille ja sertifioinnille. Sen pohjana on OHSAS 18001, joka on ollut organisaatioiden työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien (TTT-järjestelmä) perusteena vuodesta 1999.  

ISO 45001 -standardin valmistuminen ei pakota kumoamaan aiempia vastaavia kansallisia standardeja. Kansainvälinen akkreditointijärjestö IAF on alustavasti ehdottanut, että sertifikaatin siirtymäaika OHSAS 18001:stä ISO 45001:en olisi kolme vuotta. 

​Mikä uuden standardin myötä muuttuu?

Uuden ISO-standardin myötä korostuvat toimintaympäristön hallinta, työturvallisuusasioiden johtajuus sekä henkilöstön osallistaminen. Yrityksiltä edellytetään parempaa työterveys- ja työturvallisuusasioihin liittyvän toimintaympäristön muutosten tunnistamista. Siinä kiinnitetään myös enemmän huomiota tapaturma- ja onnettomuusriskin ennaltaehkäisyyn. 

Johtajuuden korostaminen vie sen lähemmäs muita johtamisjärjestelmästandardeita. Jatkossa sidosryhmien ja alihankintaketjujen kanssa on luotava menettelytavat tapaturmien ja onnettomuuksien välttämiseksi. Tilannetta ei pelkästään seurata, vaan olennaisena osana kuuluu työsuojelun tason tehokkuuden arviointi. Sen perusteella arvioidaan tason jatkuvaa parantamista.
 
Uusi ISO-standardi helpottaa TTT-järjestelmän integrointia yhdeksi johtamisjärjestelmäksi muiden johtamisjärjestelmien kanssa.

Ilmoittaudu koulutukseen tai pyydä tarjousta johtamisjärjestelmäsertifioinnista

Järjestämme uudistuksesta koulutuksen 31.10.2017. Tule kuuntelemaan, miten hyödynnät muutoksia omassa organisaatiossasi. Lue lisää koulutuksesta.​ 

Teemme myös johtamisjärjestelmäsertifiointeja. ​VTT Expert Servicellä on FINASin akkreditointi OHSAS 18001-osalta.


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00