Sign In

Palokatkot osana kokonaisturvallisuutta

18.4.2017

Palokatkot osana kokonaisturvallisuutta

Rakennusten paloturvallisuus koostuu useista osatekijöistä, kuten paloteknisistä osastoivista rakenteista, turvallisista materiaaleista ja tekniikoista sekä sammutus- ja pelastustoimintojen tehokkuudesta. Hallitsemalla riskit varmistetaan henkilöturvallisuus ja minimoidaan omaisuusvahingot.

​Osastoivia ja muita rakenteita joudutaan kuitenkin lävistämään teknisten kuten LVIS- ja IT-asennusten takia. Asennukset ovat usein hankalissa paikoissa ja vaikeasti tarkastettavissa, joten suunnitteluun ja asennustyöhön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Läpivientien paloturvallisuus varmistetaan palokatkoilla. Tämä edellyttää osaavaa ja laadukasta suunnittelua ja varsinaista asennustyötä. Myös työssä käytettyjen palokatkomateriaalien ja komponenttien tulee olla hyväksyttyjä.

Palokatkoasentajalla on tärkeä vastuu asennusten onnistumisessa ja laadussa​

Palokatkojen suunnittelussa ja asennuksessa sertifioidut palokatkoasentajat ovat tärkeässä asemassa. He varmistavat asennuksen toimivuuden ja laadun. Lisäksi ammattitaitoisella suunnittelulla säästetään kustannuksia.

Kahden päivän palokatkoasentajan henkilösertifiointikoulutuksessa ja näyttökokeessa saa riittävät perustiedot palokatkojen tekemiseen. Palokatkoasentajalta edellytetään rakennus- tai kiinteistöalan työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta tai palokatkoalan työkokemusta vähintään kuusi kuukautta. 

Palokatkoasentajan henkilösertifiointia ohjaa ja valvoo toimikunta, joka koostuu alan asiantuntijoista. Palokatkoasentajille suunnattua henkilösertifiointikoulutusta järjestävät Kiljavan Opisto, TTS ja Keuda.

Turvallisin terveisin 

Jarmo Sirola
Paloasentajien henkilösertifiointitoimikunnan puheenjohtaja,
Suomen palokatkoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00