Sign In

Ilmansuodattimien standardin muutos valmistajan näkökulmasta

10.4.2017

Ilmansuodattimien standardin muutos

Dinairilla on ilmansuodatuksen alalta lähes 40 vuoden kokemus. Yritys kehittää ja valmistaa ilmanvaihtosuodattimia, joiden tarkoituksena on suojata ihmisiä, ilmanvaihtojärjestelmiä ja ympäristöä. Suodattimet valmistetaan Suomessa Kausalassa. Dinairin tavoitteena on aina ollut edelläkävijyys ja VTT Expert Services on ollut apuna tavoitteen saavuttamisessa. Yhteistyötä on tehty 1990-luvun alusta lähtien. 

Yhteistyötä on tehty myös standardoinnissa, jossa alkaa uusi aikakausi, kun uusi suodattimien testausstandardi (EN ISO 16890:2016) tulee korvaamaan seuraavan 1,5 vuoden aikana vanhan eurooppalaisen standardin EN 779:2012. Standardi on maailman laajuinen ja mahdollistaa myös Amerikassa ja Aasiassa MERV-standardin korvaamisen. 

​Mahdollisuus parempaan sisäilmaan

Uusi standardi on edistyksellinen askel kohti hyvää sisäilman laatua, koska suodattimen valinnassa voidaan huomioida ulkoilman laatu. Suodattimen PM1, PM2.5 ja PM10 arvot antavat käyttäjälle mahdollisuuden laskea ulkoilman pitoisuuden perusteella, mikä sisäilman pitoisuus olisi, jos sisäiset lähteet ja rakennuksen vaipan vuoto jätetään huomioimatta.

Standardin muutos teettää töitä monella rintamalla

​”Suodatinvalmistajan näkökulmasta uuden standardin käyttöönotto on suuri urakka. Tuotetestaukset, sertifioinnit yms. pitää tehdä uuden standardin mukaan. Asiakkaat haluavat tietää, mikä on vanhan standardin kyseinen tuote uudessa standardissa. Mitään kaiken kattavaa laskentakaavaa tähän ei ole, vaan tuotteet pitää käytännössä testata uuden standardin mukaan, jotta suodatustaso varmasti selviäisi. VTT Expert Services ohjelmoi meille muunnosohjelman, jonka avulla saadaan hyvä käsitys, mihin vanhan testauksen tulokset uudessa standardissa sijoittuisivat”, kertoo Dinairin myynti- ja markkinointipäällikkö Lassi Saastamoinen. 

”Vuoden 2014 loppupuolella meillä oli Dinairin kanssa keskusteluja asiasta, miten pystyisimme tarjoamaan apua uuden standardin luokitusmuutoksiin. Keskustelujen pohjalta ryhdyimme kehittämään ohjelmaa, jolla pystyttäisiin selvittämään mihin luokkiin EN 779:2012 standardin suodattimet sijoittuisivat uuden EN ISO 16890 standardin mukaisesti”, kertoo VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Tero Jalkanen.

”Vuoden 2015 alussa saimme valmiiksi muunnosohjelman, jolla pystyttiin arvioimaan EN 779:2012 standardin suodattimia, jotka sijoittuisivat uuden EN ISO 16890 standardin luokkaan ePM1 ja ePM2,5. Luokkatarkastelu rajoittui vain kahteen luokkaan uuden EN ISO 16890 mukaisesti koska EN 779:2012 testauksessa käytettään vain yhtä testiaerosolia (DEHS), uudessa EN ISO 16890 standardissa käytetään kahta testiaerosolia (DEHS ja KCl), joista DEHS aerosoli on tarkoitettu hiukkaskokoalueille 0,3 - 1 µm ja KCl 1 - 10 µm hiukkaskokoalueille.” 

Saastamoinen jatkaa: ”Toinen asiakkaille näkyvä muutos on, että jatkossa G-, M- ja F-luokan suodattimia ei enää ole. Tämän johdosta Dinair muuttaa siirtymäkauden aikana tuotteiden nimityksiä. Tässä muutoksessa tietysti autetaan asiakkaita tuotteiden valinnassa.”

Energiansäästö puhuttaa

Suodatuksen kanssa käsi kädessä puhuttaa aina myös energiasäästö. Tero Jalkanen muistuttaa, että mekaanisessa (kuitukangas) suodatuksessa energiansäästö on lähes aina merkinnyt suodatustasojen huonontamista. 
Uuden mittausstandardin sisällä ei ole energianlaskentaa (niin kun ei vanhassakaan ollut), mutta Eurovent Association on julkaissut uuden standardin pohjalta energianlaskenta ohjeen 4/21:2016, joka käyttää ISO16890 testiä pohjana energia-arviointiin. 

Myös Lassi Saastamoinen on samoilla linjoilla: ”Nämä energialaskelmat ovat kuitenkin aina vain suuntaa antavia ja toimivat tuotevertailussa. Asiakkaille ne eivät anna lopullista kuvaa hänen käyttämänsä suodattimensa todellisesta energiankulutukseen (kWh). Siihen vaikuttaa vahvasti puhallin- ja automaatiojärjestelmä sekä käyttötunnit. Suodattimet myös käyttäytyvät eri tavoin, mikä vaikuttaa myös energiakulutukseen.”

Vanhassa standardissa SFS-EN 779:2012 Suomessa yleinen suositus suodattimen valintaan tavanomaisissa kohteissa on ollut F7-suodatin. Suodatinvalmistajan suositus luokaksi uuden standardin mukaan on jokin luokista välillä ePM1 50 - 65 %. Koskien kaupunkiympäristöä tai vilkkaiden liikenteiden lähistöä suositus uuden standardin mukaan voisi olla ePM1 >60 %.​

Uuden standardin mukanaan tuomat plussat ja miinukset

+ Vertailu ulkoilmaan nyt mahdollista
+ Varauksenpoisto parempi
+ Uuden standardin pohjalta edes suuntaa antava energiankulutus
+ Maailmanlaajuinen
+ / - Sertifiointi ja luokitus uusiksi
- Hankalaa, kun tuotenimet vaihtuvat

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00