Sign In

Rakennusterveyden asiantuntijan henkilösertifikaatti on ylpeyden aihe

22.3.2017

Toimiva talo

Henkilösertifioinnin myötä rakennusterveyteen liittyvässä asiantuntijuudessa on otettu iso askel kohti tärkeää tavoitetta. Tavoitetta, että kuka tahansa voi saada luotettavaa apua rakennusterveyteen liittyvissä kysymyksissä, vaikka ei osaisikaan arvioida asiantuntijan pätevyyttä.

Järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi on sertifioitujen asiantuntijoiden hoidettava oma roolinsa kunnialla ja pidettävä huolta sertifioitujen asiantuntijoiden maineesta. Rakennusterveysasiantuntijoille ja sisäilma-asiantuntijoille on juuri laadittu eettiset ohjeet muistuttamaan hyvistä toimintatavoista.

Sertifioidulta asiantuntijalta odotetaan ennen kaikkea ymmärrystä ja osaamista arvioida rakennuksen kunto siten, että sen merkitys tiloissa oleskelevien hyvinvointiin voidaan arvioida luotettavasti. Periaatteessa kahden pätevän asiantuntijan pitäisikin päästä tutkimuksissaan lähes samaan lopputulokseen rakennuksen kunnosta. Asiantuntijan ei pidä myydä sieluaan tilaajalle, vaan tehdä työnsä objektiivisesti tosiseikkoihin perustaen.

 ​

Hyvän asiantuntijan tunnusmerkit
Hyvän asiantuntijan tunnistaa siitä, että hänellä on keskimääräistä reilusti enemmän tietoa rakennusterveyteen liittyvistä kysymyksistä hyvin jäsennetyssä muodossa. Asiantuntijan tulisi kyetä viestimään rakennuksessa esiintyvistä riskeistä siten, että riskistä muodostuu oikeanlainen kuva. Asiantuntija ei lisää huolta korostamalla haittaa tarpeettomasti, mutta ei myöskään vähättele sitä. Asiantuntijan tehtävänä on auttaa rakennusterveyteen liittyvissä ongelmissa eteenpäin siten, että kanssamatkustajilla on turvallinen olo. Asiantuntija osaa nähdä haitan kokonaistilanteen johtopäätöksiä tehdessään, eikä takerru liikaa yksittäisiin mittaustuloksiin haittaa arvioidessaan. Asiantuntija osaa myös arvioida etukäteen, mihin lopputulokseen kulloinkin on mahdollista päästä ja kertoo siitä avoimesti. Näin ei synny pettymyksiä liiallisten lupausten vuoksi.

 

Kenenkään ei tarvitse  osata kaikkea yksin
Vaikka asiantuntijalta edellytetäänkin paljon osaamista, kukaan ei voi olla kaikissa asioissa asiantuntija ja siksi oman osaamisen rajojen tunnistaminen on myös tärkeää. Ei pidä esiintyä asiantuntijana niissä asioissa, joissa osaaminen ei asiantuntijatasolla riitä. Tärkeää on, että rakennuksen tilanne selvitetään ja mahdollinen haitta poistetaan alusta loppuun ammattitaidolla. Se ei ole tärkeää, pystyykö yksi henkilö hoitamaan tämän kaiken yksin. Uransa alussa olevasta asiantuntijasta voi tuntua tarpeelliselta hakea vakuuttavuutta esittämällä mielipiteitä joka asiaan riippumatta siitä, kuinka hyvillä perustiedoilla mielipide on muodostettu. Noviisi voi myös kuvitella auttavansa asiakasta sillä, että hän myötäilee myötätunnon osoituksena asiakasta, mutta voikin samalla vahvistaa asiakkaan vääriä käsityksiä ja siten lisätä huolta ja ristiriitoja.

Asiantuntijalta odotetaan siis suoraselkäistä toimintaa. On tärkeää, että me kaikki huolehdimme tästä. Meillä pitää olla keskimääräistä korkeampi moraali työssämme, jotta ihmiset saavat meiltä sitä apua, mitä he tarvitsevat. Muistakaa mainita sertifikaatistanne ja kantakaa sitä nöyrästi mutta ylpeydellä. Me olemme tärkeä lenkki Suomen rakennuskannan sisäilmaongelmien hallinnassa.

Vesa Pekkola
VTT-C-1448-26-07 Rakennusterveysasiantuntija
RTA- ja SISA- henkilösertifiointitoimikunnan puheenjohtaja
Neuvotteleva virkamies
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ


 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00