Sign In

Ruukilla VTT-sertifikaatti täydentää CE-merkintää

27.10.2016

​​​​

Ruukki ja aiemmat asianomaiset yritykset ovat tehneet VTT Expert Servicen ja sitä edeltävien VTT:n organisaatioiden kanssa yhteistyötä eri muodoissa vähintään 25 vuoden ajan.​ Ruukki on valmistanut myös sandwich-paneeleita jo yli 25 vuotta. VTT Expert Service on ollut matkalla mukana koko ajan.

Paneeleita käytetään julkisivuissa, väliseinissä ja sisäkatoissa, myös kattopaneeleita on olemassa. Yleisimpiä käyttökohteita ovat teollisuus- ja liikerakennukset, urheiluhallit, varastot ja voimalaitokset. Paneelit soveltuvat myös elintarviketeollisuuden rakennuskohteisiin ja vaativiin puhdastilakohteisiin. Sandwich-paneeli on esivalmistettu elementti, jossa on kahden maalipinnoitetun teräslevyn välissä eristyskerroksena palamatonta mineraalivillaa tai muuta rakenteellista eristettä.

Heti alkuun Ruukille oli selvää, että uusi tuote testataan perusteellisesti. Ruukille kaikkien tuotteiden turvallisuus on ensiluokkaisen tärkeää. Itsekantavalle sandwich-elementeille on harmonisoitu tuotestandardi, jonka mukaiset tuotteet tulee CE-merkitä. Sandwich-elementtejä käytetään myös kantavina rakenteina ja muun muassa tämän vuoksi Suomessa on laadittu kansallinen soveltamisstandardi. CE-merkintää haluttiin täydentää VTT-sertifikaatilla, joka ottaa huomioon kansallisen soveltamisstandardin asettamat kantavuutta koskevat vaatimukset. VTT-sertifikaatissa ilmoitetaan esimerkiksi osavarmuusluvut ja kuormituskäyrät tai –taulukot, joita valmistaja ei voi ilmoittaa suoritustasoilmoituksessa. Sertifikaatti tuo lisäksi mukanaan lujuusominaisuuksien osalta kolmannen osapuolen valvonnan, jota tällä hetkellä CE-merkintä ei edellytä. 

​Testaus apuna myös tuotekehittelyssä 

Sandwich-paneeleita on testattu tarpeen mukaan heti alussa ja monin eri tavoin vuosien varrella, mm. kun uusia tuotteita on kehitetty. Testausmenetelmät ja niihin liittyvät käytännöt ovat joltain osin muuttuneet 25 vuoden aikana, mutta myös vaatimukset ja määräykset ovat muuttuneet. Osan testauksista valmistaja pystyy itse suorittamaan, mikäli käytössä on asianmukaiset menetelmät ja laitteet sekä osaaminen, mutta osa testauksista on järkevää tai pakko suorittaa ulkoisena palveluna.

Sandwich-paneeleissa testataan monipuolisesti mm. mekaaniset ominaisuudet, palo-ominaisuudet, lämmöneristävyys- ja tiiveysominaisuudet, ääneneristävyys ja pitkäaikaiskestävyys. Rakenneratkaisut ovatkin erittäin energiatehokkaita ja auttavat rakennusten käyttäjiä säästämään energiaa. 

VTT-sertifikaatin hakuprosessi ei ole pelkkää testausta 

Sertifiointiprosessi kaikkine vaiheineen oli melko työläs ja aikaa vievä, mutta myös opettava ja hyödyllinen. Prosessissa oli lähtökohtana ja tavoitteena kehittää sisällöltään sellainen sertifikaatti, joka erityisesti vastaa omalta osaltaan prosessia Suomessa oleviin vaatimuksiin lujuusominaisuuksien käytännön tarpeiden mukaisesta esittämisestä ja kolmannen osapuolen suorittamasta valvonnasta.


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00