Sign In

Tuotannon laadunvarmistuksen vaatimus otetaan UN-sertifikaateissa käyttöön vuoden 2014 aikana

18.12.2013

​​​

​Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen UN-sertifikaatin saaminen edellyttää jatkossa Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 369/2011 kohtien 6.1.1.4 ja 6.5.4.1 mukaan tyyppitestauksen lisäksi valmistajan oman tuotannon laadunvarmistuksen arviointia.

Lisävaatimuksen avulla varmistetaan, että valmistaja valmistaa hyväksynnän mukaisia tuotteita ja huolehtii omista laadunvarmistustoimenpiteistään. Laadunvalvonnan arvioinnista solmitaan VAK-tarkastuslaitoksen kanssa laadunvalvontasopimus. 

VTT Expert Services Oy:n VAK-tarkastuslaitos edellyttää, että vuoden 2014 aikana sen UN-sertifioitujen vaarallisten aineiden pakkauksien valmistajat/valmistuttajat ovat sopineet tuotannon jatkuvasta laadunvalvonnasta tarkastuslaitoksen kanssa. Kaikissa laadunvalvontasopimuksen tekevissä yrityksissä tehdään tuotannon laadunvalvonnan alkuarviointi vuoden 2014 aikana.

Ellei laadunvalvontasopimusta ole tehty 31.12.2014 mennessä, vanhojen UN-sertifikaattien voimassaolo päättyy1.1.2015 alkaen, koska VAK-tarkastuslaitos ei voi varmistua, että valmistetaan/valmistutetaan hyväksynnän mukaisia tuotteita. 

Vuoden 2015 alusta kaikkien laadunvarmistussopimuksen solmineiden valmistajien päivitetyt UN-sertifikaatit julkaistaan VTT Expert Services Oy:n verkkosivuilla.

VTT Expert Services on yhteydessä VAK-tarkastuslaitoksen nykyisiin asiakkaisiin tammi- ja helmikuun 2014 aikana muutoksen suhteen. Yhteydenoton tavoitteena on selvittää kiinnostus:

  • Päivittää nykyiset UN-sertifikaatit uuteen menettelytapaan ja sopia hyväksyntöjen uusimisen toimenpiteistä ja aikatauluista vuodelle 2014
  • Solmia laadunvalvontasopimus VTT Expert Services Oy:n kanssa tuotannon laadunvalvonnan arvioinnista sekä sopia tuotannon laadunvalvonnan alkuarvioinnin ajankohta.
Lue lisää toimintatavoista, joilla voimassaoloajaltaan erilaiset UN-sertifikaatit päivitetään uuteen hyväksyntäjärjestelmään.

Tukesin ja VTT Expert Services Oy:n tavoitteena on lisätä tietoisuutta vaarallisten aineiden kuljetuspakkauksiin liittyvistä vaatimuksista. Käytännön tietoa tullaan jakamaan tiedotteissa ja koulutustilaisuuksissa vuoden 2014 aikana.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00