Sign In

Teimme Rakennusteollisuus RT:lle selvityksen sisäilmaongelmien syistä ja hallinnasta

20.3.2018

​​​

Rakennusten sisäilmaongelmat ovat edelleen valitettavan yleisiä. Ongelmia voi aiheutua tilaus- ja suunnitteluvaiheessa, rakennusvaiheessa tai käyttö- ja ylläpitovaiheessa tehtyjen väärien ratkaisujen tai huonojen toimintatapojen seurauksena. Selvityksen pääpaino on uudisrakentamisessa, mutta havaintoja​ voidaan soveltaa myös korjausrakentamisessa.

"Usein ongelmia syntyy esimerkiksi rakennushankkeen eri urakoiden rajapinnoilla, joista vastaaminen ja huolehtiminen eivät kuulu kenellekään. Silloin vastuu ja tiedon siirtäminen seuraavaan rakennusvaiheeseen jää vaillinaiseksi", toteaa selvityksen yksi tekijä VTT Expert Services Oy:n erityisasiantuntija Mikko Saari.

Sisäilmaongelmien taustalla monia syitä

Sisäilman laatuun vaikuttavat rakennuksessa monet asiat, esimerkiksi:

  • Rakenteiden epäpuhtaudet, kosteusvauriot rakenteissa ja niiden aiheuttamat mikrobikasvustot sekä rakenteiden puutteet ilmatiiviyden osalta
  • Materiaalipäästöt, ml. rakennuskosteuden aiheuttamat vauriot esimerkiksi muovipinnoitteisissa lattiarakenteissa
  • Kuitupäästöt ja muut epäpuhtauslähteet (tuloilma, tilan toiminta, kalusteet jne.)
  • Ilmanvaihdon toimivuuden ongelmat


Käytännössä rakennustyömaan kosteudenhallinta eri rakennusvaiheissa on yksi kriittisimmistä asioista. "Usein suunnitelmat ovat toki olemassa, mutta niiden toteuttamisessa on ongelmia", toteaa Saari​.

Selvityksestä apua laadukkaampaan rakentamiseen

Selvityksen tilasi VTT Expert Services Oy:ltä Rakennusteollisuus RT ry. "Halusimme varmistaa hyvän sisäilman edellytykset tunnistamalla sisäilmaongelmien aiheuttajia ja tarjoamalla niihin ratkaisuja ammattilaisten avuksi. Kaikkien rakentamisen ja ylläpidon eri osapuolten pitää varmistaa, että ainakin tavanomaisimmat syyt saadaan karsittua pois", rakennusteollisuus RT:n rakentamisen kehityksestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen kertoo selvityksen tavoitteista.

​Selvityksessä kerrotaankin, miten sisäilmaongelmien syntymistä on mahdollista ennaltaehkäistä välttämällä tyypillisimpiä riskialttiita ratkaisuja, valintoja, tapahtumia sekä toimenpiteitä.

Lisätietoja

Lue koko VTT Expert Services Oy:n selvitys:​ "Sisäilman laadun hallinta rakennush​ankkeen eri vaiheissa"

Lue Rakennusteollisuus RT ry:n tiedote: Terveellinen sisäilma on monen tekijän ​summa ​

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00