Sign In

Tutkimme muoviputkia - PEX-putkien laadussa suuria vaihteluita

20.12.2017

​​

VTT Expert Services oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittamassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien, erityisesti tert-butyylialkoholin (TBA), liukenemista PEX-muoviputkista talousveteen.

 

Tutkimuksessa käytettiin todellista käyttöä simuloivia pitkäaikaisia kokeita Vesi-Instituutti WANDERin pilottiverkostossa.

Liukenemista selvitettiin myös VTT Expert Servicesin lyhytaikaisilla laboratoriokokeilla. Niissä putkinäytteille tehtiin 3x72 tunnin ultrapuhtaan veden seisotuskokeet. Lisäksi yhdelle näytteelle, joka oli mukana pitkäaikaistestauksessa, tehtiin VTT Expert Servicesin laboratoriossa aistinvarainen arviointi. Siinä todettiin, että muovimaista makua ja hajua siirtyi putkesta veteen.

Vesinäytteistä mitattiin TBA-, MTBE-, ETBE- ja TAME-pitoisuudet. Lisäksi selvitettiin veden ja PEX-muoviputken kontaktiajan vaikutusta TBA:n määrään vesinäytteessä.

​Tuloksena löytyi laatueroja

Tutkimusten tulosten perusteella vesijohtoina käytettävien PEX-putkien laatu kuitenkin vaihtelee huomattavasti jopa saman valmistajan tuotteissa. Lääkkeeksi suositellaan tehtaan tuotantoprosessin omavalvonnan kehittämistä ja tuotantoerien testauksen lisäämistä.

Tutkituista PEX-putkista liuenneen TBA:n pitoisuus ei kuitenkaan ylittänyt pitkäaikaisessa testauksessa eikä laboratoriotestauksessa suunnitteilla olevia raja-arvoja. Lisäksi kaikkien tutkittujen yhdisteiden pitoisuudet vesinäytteissä laskivat ajan kuluessa.

Kemikaaleja liukeneekin muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

​Lisätietoja tutkimuksesta

Tutkimuksen tekivät FT Martti Latva, DI Tuija Kaunisto ja DI Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Vesi-Instituutti WANDERista sekä FM Jari Kiuru VTT Expert Services Oy:stä. Kemikaalien terveysvaikutusten asiantuntija tutkimusryhmässä oli tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön tiedotteesta. Tutkimus: Muoviputkien laadussa isoja eroja – tarvitaan lisää omavalvontaa ja testausta


 Lue ja lataa tutkimusraportti tästä.


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00