Sign In

Uudet rakentamismääräykset voimaan 1.1.2018 - Lue mitä on luvassa mm. energiatehokkuudessa

28.11.2017

​​​​​​

Uudet rakentamismääräykset tulevat voimaan 1.1.2018. Rakentamismääräyskokoelmaan kootaan alalle helppolukuisessa muodossa kutakin nykyistä rakentamismääräyskokoelman osaa vastaavasti asianomainen maankäyttö- ja rakennuslain säännös olennaisista teknisistä vaatimuksista, asiaa koskeva asetus sekä siihen liittyvät ohjeet. Asetuksen lisäksi julkaistaan aina perustelumuistio, joka taustoittaa säädösvalmistelua ja sisältää pykäläkohtaiset perustelut.


Asetusten ulkonäkö muuttuu merkittävästi, koska tekstiin tulee vain velvoittava osuus. Aiemmin tämän yhteydessä samassa julkaisussa on esitetty ei-velvoittava ohjeteksti ja selostusteksti, jossa on voitu viitata muihin säädöksiin. Jatkossa annettavilla ohjeilla ei ole juridista sitovuutta, vaikka ne kootaankin rakentamismääräyskokoelmaan. Ohjeet kuitenkin auttavat merkittävästi käytännön toimijoita.

Ympäristöministeriön Pekka Kalliomäki kertoi VTT Expert Services Oy:n Toimiva talo -seminaarissa 15.11.2017,​ mikä on uusien rakentamismääräysten tilanne ja mitä asioita on luvassa mm. energiatehokkuuteen sekä sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyen.

​Yhteenveto energiatehokkuudesta

 • Vaatimusten perusrakenne säilyy nykyisellään: E-luku ja rakennuksen lämpöhäviö.
 • Uutena mahdollisuutena kelpoisuuden osoittamisessa rakenteellisen energiatehokkuuden vaihtoehto ilman E-luvun laskentaa
 • Energiamuotojen kertoimia tarkistetaan sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen osalta
 • Vaatimustason maltillinen parantaminen lähemmäs kustannusoptimaalista tasoa (lähes nollaenergiarakentaminen = lähes kustannusoptimaalinen taso).
 • Uusiutuvan energian tuotannon huomioonottaminen rakennukseen kuuluvalla laitteella siltä osin, kuin se käytetään rakennuksessa hyödyksi.
 • Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä tarkastusasiakirjaan siitä, että rakennustyö vastaa energiaselvityksessä esitettyä 
 
Yhteenveto sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 

 • ​Sisäilmaston laatutasoa koskevat keskeiset vaatimukset on tarkoitus pitää nykytasoa vastaavina (ulkoilmavirta 6 dm3/s henkilöä kohden)
 • Suunnittelun ja rakentamisen keskiössä on tarkoituksena pitää hyvä sisäilmasto, josta ei tule tinkiä energiatehokkuuden vuoksi.
 • Tavoitteena on joustavoittaa säädöksiä ja antaa suunnittelulle enemmän vapauksia. Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan yhteistyötä korostetaan.
 • Ilmavirtojen mitoittaminen siten, ettei ylipaineen vuoksi aiheudu rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan.
 • Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukaisuudesta

​Tutustu koko esityksen

Ajankohtaista rakentamismääräysten uud​istamisesta
Toimiva talo -seminaari 15.11.2017, Pekka Kalliomäki, Ympäristöministeriö

Rakentamismääräykset 1.1.2018


Lähde: Ympäristöministeriön rakennusneuvos Pekka Kalliomäen esitys Toimiva talo -seminaarissa 15.11.2017.


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00