Sign In

Tutkimme Liikennevirastolle äänen heijastumista erilaisista meluesteistä

6.7.2017

Melueste

​​Liikennevirasto halusi tuottaa yleiseen käyttöön tietoa meluesteiden akustisista ominaisuuksista. Samalla selvitettiin miten standardin SFS-EN 1793-5 mukaiset heijastavuusmittaukset soveltuvat meluesteiden äänen heijastavuuden mittaamiseen ja mittauksien käytettävyyteen ikääntymisvaikutusten seurannassa. 


Tutkimuksessa arvioitiin myös mittaustulosten soveltuvuutta siihen, että Liikennevirasto voisi jatkossa asettaa meluesteiden äänen heijastamiselle laatuvaatimuksia.

Standardin SFS-EN 1793-5 mukaisia äänen heijastavuuden mittauksia tehtiin kolmisenkymmentä erilaisille meluesterakenteille ja niiden variaatioilla.

Tutkimuksissa havaittiin, että uusien standardin SFS-EN 1793-5 mukaisten mittaustulosten vertaaminen vanhoihin laboratoriossa mitattuihin arvoihin ei ole järkevää. Uuden mittausmenetelmän todettiin soveltuvan meluesteiden heijastavuuden/absorption mittauksiin sekä pidemmän aikavälin seurantamittauksiin ja ikääntymisvaikutusten arviointiin.

Mittaustulosten arvioitii​n myös soveltuvan meluesteiden absorption luokitteluun ja eri kohteisiin soveltuvuuden arviointiin.

Lue tutkimuksen tarkemmat tulokset Liikenneviraston julkaisemasta raportista: Ää​nen heijastuminen erilaisista meluesteistä​

VTT Expert Services meluesteiden mittaajana

Teemme akkreditoidusti meluesteiden ääniominaisuuksien testauksia laboratoriossa ja ääneneristävyyden mittauksia kentällä. Lisäksi teemme äänenheijastavuuden mittauksia kenttäolosuhteissa.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00