Sign In

Paikalle valettujen betonirakenteiden laatua varmistetaan testauksella ja asiantuntijalausunnolla

26.6.2017

​Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo ja Vantaa) rakennusvalvonnat edellyttävät nykyään erikseen esitettävää lausuntoa siitä täyttävätkö rakenteilla olevan rakennuksen paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudet niille säännöksissä ja rakennesuunnitelmissa asetetut vaatimukset.


Käytäntö alkoi joulukuussa 2016 ja se on voimassa toistaiseksi. Taustalla ovat todetut ongelmat paikallavalettujen betonirakenteiden laadunvarmistuksessa. Vaatimus koskee käynnissä olevia rakennushankkeita rakennuksissa, joiden seuraamusluokka on CC2 tai CC3. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yli 8 kerroksisia asuin-, konttori- ja liikerakennuksia. Käytäntö ei koske tavallisia pientaloja (omakoti-, pari- ja rivitalot).

Jos asiantuntijalausunnon tekijänä käytetään muuta kuin rakennushankkeen vastaavaa rakennesuunnittelijaa, on tekijä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen selvitystyöhön ryhtymistä.

VTT Expert Services Oy:n kokeneet asiantuntijat ovat apunasi,​ kun haluat osoittaa paikalle valettujen betonirakenteiden lujuuden ja laadun. T​estaamme betonin puristuslujuuden. Tarvittaessa saat meiltä myös rakennusvalvonnan hyväksymän asiantuntijalausunnon.

Betonin lujuuden varmistamiseksi määritellään tarvittavat toimenpiteet rakennushanke- ja rakennusosakohtaisesti. Betonin lujuuden selvittämiseksi tehdään kimmovasaratestauksia. Tarvittaessa rakenteesta otetaan poralieriökappaleita, jotka testataan VTT Expert Servicesin akkreditoidussa testauslaboratoriossa. Tehtyjen selvitysten ja tutkimusten perusteella annetaan lausunto rakennusvalvontaviranomaiselle ennen osittaista ja/tai lopullista loppukatselmusta.

​Näin työ käytännössä etenee

  1. Hyväksytämme VTT Expert Services Oy:n hankkeen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi.
  2. Teemme rakennuskohteessa katselmuksen.
  3. Laadimme testaussuunnitelman.
  4. Teemme akkreditoidusti tarvittavat betonin puristus​lujuuden testaukset.
  5. Laadimme raportin testauksen tuloksista.​
  6. Laadimme lausunnon/todistuksen paikalle valettujen betonirakenteiden lujuuksista ja annamme tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia.

Lue vaatimuksesta lisää rakennusvalvonnan tiedotteesta (8.12.2016): Paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden varmistaminen 

 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00