Sign In

KaVo Kerr Group Finland varmisti testauksella, että pakkaus suojaa tuotteen kuljetuksen aikaisilta rasituksilta

19.6.2017

Pakkaustestaus

​​​​

​Usein tuotteeseen kohdistuvat kuljetuksen aikaiset rasitukset ovat huomattavasti rankempia kuin sen käyttöolosuhteet. Tämä on tilanne myös KaVo Kerr Group Finlandin monien tuotteiden kohdalla. Yritys on yksi Suomen suurimmista terveysteknologian vientiyrityksistä ja heidän tuotteita toimitetaan ympäri maailmaa hyvin erilaisissa olosuhteissa. Uuden hammasröntgenlaitteen pakkaustestauksella haluttiin varmistaa, että pakkaus pitää tuotteen kunnossa perille asti.

"Kysyimme ja saimme moneen kohtaan asiantuntijaneuvoja ja apua testiohjelman yksityiskohtiin. Lisäksi saamamme koulutus antoi hyvää pakkaus- ja kuljetustestauksen perusosaamista avainhenkilöille. Tulevissa tuoteohjelmissa tulemme varmaankin jatkamaan yhteistyötä VTT Expert Servicesin kanssa kuljetus- ja pakkauskestävyyden suunnittelussa." Näin kommentoi yhteistyötä KaVo Kerr Group Finlandin R&D Manager Rurik Englund.​

Pakkaustestauksessa simuloidaan rasituksia

Testauksessa käytetään aidon tilanteen rasituksia.

Kuljetuksen aikana esiintyvät iskut ja staattinen kuorma aiheuttavat eniten vaurioita kuljetusolosuhteissa. Vauriot ovat tyypillisesti tuotteen muodonmuutoksia tai materiaalien repeämisiä. Lisäksi pakkaussuunnittelussa on huomioitava mm. varastoinnin aikaiset rasitukset esim. lämpötilan ja kosteuden vaihtelut.

Pakkaustestauksessa simuloidaan rasituksia

Kuva: Pakkaustestauksessa huomioitavia rasituksia

Tuotteen mekaniikka- ja pakkaussuunnittelun olisikin hyvä edetä käsikädessä koko tuotekehityksen eri vaiheissa. Tällä tavalla voidaan jo aikaisessa vaiheessa optimoida käytettävät materiaalit, tuotteen lujuusvaatimukset ja päättää mitkä rasitukset voidaan hoitaa kuljetuspakkauksen suojausominaisuuksilla.

KaVo Kerrin pakkaustestaus toteutettiin kahdessa osassa

Suunnitellun kuljetuspakkauksen suojausominaisuudet varmistettiin ilmastollisia ja mekaanisia rasituksia vastaan Kavo Kerrin kanssa yhteistyössä laaditun testausohjelman avulla. ​

Testausohjelma sisälsi mm. kuljetusolosuhteiden mukaisten äärilämpötilojen, lämpötilan vaihteluiden, kosteusolosuhteiden sekä mekaanisten rasitusten mukaiset testaukset. Mekaanisten rasitusten osalta merkittävimmät rasitukset kuljetuspakkaukselle aiheutuvat maantiekuljetuksista ja siirroista kuljetusvälineiden ja välivarastointien välillä. 


Ensimmäiset suunnitteluvaiheen mekaaniset testit tehtiin VTT Expert Servicesin testauslaboratoriossa noin puolta vuotta ennen varsinaisia hyväksyntätestejä. Tulosten pohjalta KaVo Kerrillä pystyttiin jo kehitysvaiheessa tekemään muutoksia niin pakkaukseen kuin itse tuotteeseenkin. Tämän jälkeen pakkaukselle tehtiin varsinainen hyväksyntätestaus.​​

Pakattu tuote tärinä- ja iskutestissä

​Kuva: Pakattu tuote tärinä- ja iskutestissä

Tuotepakkauksille on omia vaatimuksia

Riippuen tuotteen markkina-alueesta voi tuotepakkaukseen kohdistua maakohtaisia standardeja ja testivaatimuksia kansainvälisten standardien lisäksi. Esimerkiksi sähkölaitteiden standardisointia organisoivassa IEC:ssä on jo usean vuoden ajan kerätty luotettavaa ja ajantasaista mittaustietoa niin ilmastollisista kuin mekaanisista olosuhteista, joista merkittävimpänä on julkaistu teknisiä raportteja eri kuljetusvälineissä esiintyvistä tärinä- ja iskurasituksista.

KaVo Kerrin pakkauksen kohdalla pakkaus testattiin IEC 60721 -sarjan luokitusstandardeissa määriteltyjä vaatimusten perusteella. Standardi sisältää maailmanlaajuiset ilmastolliset vaatimukset eri ilmastoluokkien perusteella sekä suositukset rasitustasoista tavallisimmissa kuljetusvälineissä.

Koulutuksella lisää tietoa henkilökunnalle

KaVo Kerr halusi myös kouluttaa henkilökuntaansa ymmärtämään kuljetuksen aikaisia rasituksia ja pakkaustestausta sekä eri standardeissa määriteltyjä testivaatimuksia. VTT Expert Servicesin johtava asiantuntija Olavi Nevalainen piti yhtiön mekaniikkasuunnittelijoille sekä kuljetuksista vastaaville henkilöille erillisen koulutustilaisuuden. Osallistujia oli kaikkiaan kolmisen kymmentä ja varsinaisen teoreettisen osan lisäksi, osallistujat pääsivät seuraamaan todellisen kuljetuspakkauksen testausta kuljetustilannetta vastaavassa tärinäolosuhteessa.

VTT Expert Services pakkaustestaajana

Pitkäaikainen kokemuk​semme ja monipuoliset testausvalmi​utemme tarjoavat ratkaisuja erilaisiin kuljetusolosuhteisiin ja tuotteen pakkaussuunnitteluun. Pakkaustestauksia varten testauslaboratoriomme on akkreditoitu ja sen pätevyysalueeseen kuuluvat kattavasti eri standardien mukaiset testausmenetelmät.

Lue tästä lisää pakkaustestauksen palveluista

Lue tästä lisää KaVo Kerr Group F​inlandista​


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00