Sign In

Hyvän sisäilman edellytykset - 6 keskeistä asiaa

8.6.2017

Hyvän sisäilman edellytykset

​Hyvälle sisäilmastolle luodaan edellytykset rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa mm. tilaajan tavoitteiden dokumentointia, suunnittelutavoitteiden määrittelyä ja riittävää panostusta sen eteen, että valmistunut rakennus toimii suunnitelmien ja niissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lue mitkä muut viisi keskeistä asiaa on hyvä huomioida.

​1. HUOLELLINEN SUUNNITTELUTYÖ

Hyvälle sisäilmastolle luodaan edellytykset rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa mm. tilaajan tavoitteiden dokumentointia, suunnittelutavoitteiden määrittelyä ja riittävää panostusta sen eteen, että valmistunut rakennus toimii suunnitelmien ja niissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Keskeisenä tavoitteena on saada rakennuksen rakenteet, vaippa ja talotekniset järjestelmät toimimaan hyvin yhteen ottaen huomioon kiinteistön erilaiset käyttö- ja kuormitustilanteet. Tämä edellyttää hyvää tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja koordinointia suunnittelun ja toteutuksen eri osapuolten kesken, sekä osaavaa ja tehtäviinsä ajoissa perehdytettyä ylläpitohenkilöstöä.

Lisäksi sisäilman laatutaso varmennetaan valitsemalla jo suunnitteluvaiheessa testatusti vähäpäästöiset rakennusmateriaalit ja huolehtimalla rakennusaikaisesta kosteuden hallinnan huomioimisesta.

2. LAADUKAS RAKENTAMINEN

Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat avainasemassa myös rakennusvaiheessa. Yhdessä rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa suoritetaan sovitusti rakennusaikaisia rakenne-, laite- ja asennustapatarkastuksia. Työmaan laadunvarmistus on erityisen tärkeää piilevien vikojen välttämiseksi.

Tärkeitä asioita rakennustyömaalla ovat rakenteiden sääsuojaus, tiivistykset, rakennusaikaisen vedenpoiston toteutus, kosteudenhallintasuunnitelma, varastointi ja logistiikka työmaalla sekä toimintakokeiden edellytykset. On myös huolehdittava, että kaikilla työmaan toimijoilla on riittävät tiedot ja taidot oman osuutensa hoitamiseksi suunnitelmia edellyttävällä tavalla.

Keskeisiä asioita ovat myös aikataulukysymykset, eli miten varmistetaan rakenteiden kuivuminen ennen pinnoitusta ja talotekniikan toimintakokeiden suorittaminen oikea-aikaisesti ja huolellisesti.

Suunnitteluvaiheessa määritellyistä rakenteiden riittävistä kuivumisajoista ennen pinnoitusta ei saa rakennusvaiheessa joutua kiireen vuoksi joustamaan. Liiallinen kosteus pinnoitusvaiheessa voi johtaa materiaalin kemialliseen hajoamiseen, josta aiheutuu sisäilmahaittaa terveysvaikutusten tai hajujen muodossa.

3. TARKOITUKSENMUKAINEN JA HYVÄ ILMANVAIHTO

​Oikein suunniteltu ja huolellisesti toteutettu nykyaikainen äänetön, vedoton ja tarpeen mukaan säädettävä ilmavaihto tarjoaa raikkaan sisäilman kelillä kuin kelillä ja kaikkina kellonaikoina. Sisäilmasto-ongelmaisten rakennusten selvityksissä onkin havaittu, että väärin suunniteltu tai toteutettu ilmanvaihtojärjestelmä voi aiheuttaa ja pahentaa sisäilman laatuun liittyviä ongelmia.

Ilmanvaihdon toimivuudessa paine-erojen hallinta on kriittinen asia. Erillispoistojen aiheuttamista paine-eroista on tullut runsaasti valituksia ja aiheutunut sisäilmaongelmia sekä tulisijan käyttöön liittyviä ongelmia.

4. ENERGIATEHOKKUUS

Energiatehokas talo on lämmin ja vedoton. Lattiat, seinät, nurkat ja ikkunat ovat viihtyisän lämpimiä. Nurkissa ja liitoksissa ei esiinny vetoa eikä mahdollisia kosteusongelmia aiheuttavia ilmavuotoja tai kylmäsiltoja.

Energiatehokkaassa talossa sisään tuotu ulkoilma suodatetaan puhtaaksi ja lämmitetään vedottomaksi. Haastavatkin muutostilanteet, kuten voimakkaat ulkoilman lämpötilan vaihtelut, tuulen vaikutus tai ihmisten aktiivisuus ovat hyvin suunnitellussa ja toteutetussa energiatehokkaassa rakennuksessa tilanteita, joissa sisäilmasto pysyy tasaisen viihtyisänä.

Energiatehokkuuden nimissä ei kuitenkaan tulisi vähentää ilmamääriä tai ilmanvaihtoa tarpeettomasti. Erityisesti uusissa rakennuksissa materiaalien päästöt ovat aina korkeat vaikka olisi v​alittu vähäpäästöiset tuotteet. Uudessa asuinrakennuksessa on hyvä pitää ilmanvaihto tämän vuoksi tehoasetuksella ainakin puoli vuotta. Tällä toimenpiteellä vähennetään altistumista ja myöhempiä sisäilman laatuun liittyviä valituksia.

5. TOIMIVAT RAKENNERATKAISUT JA MAHDOLLISIMMAN PÄÄSTÖTTÖMÄT RAKENNUSMATERIAALIT

Suunnittelupöydältä huolellisesti toteutukseen viedyt toimivat rakenteelliset ratkaisut ehkäisevät kosteus- ja homevaurioita. Virheiden eliminoimiseksi ja toimivuuden varmistamiseksi olisi hyvä käyttää kolmannen osapuolen arvioita lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta.

Mikrobit kuitenkin kuuluvat luonnolliseen elinympäristöömme ja niiden esiintyminen rakenteissakin on väistämätöntä. Lämpö- ja kosteusteknisesti turvallisesti toimivilla ratkaisuilla minimoidaan haitallisen mikrobikasvuston esiintymistä. Laaduntarkkailu ja toimivuuden seuraaminen valmiissa rakennuksessa on tärkeää. Havaittuihin ongelmiin on puututtava välittömästi ja korjattava ne asiallisesti.

Rakennusmateriaalit tulisi valita niin, että niistä aiheutuvat päästöt ja epäpuhtaudet ovat mahdollisimman vähäisiä.

6. VÄHÄPÄÄSTÖISET IRTOKALUSTEET JA TEKSTIILIT

​Ei myöskään ole aivan yhdentekevää miten ja millä tilat sisustetaan. Irtokalusteet ja tekstiilit päästävät monesti ajateltua enemmän emissioita sisäilmaan. Oikeat valinnat tässäkin yhteydessä ovat lopputuloksen kannalta erittäin merkityksellisiä.

Kalusteiden, esineiden ja laitteiden suunnittelun ja valinnan yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota siivottavuuteen. Tietoisesti tehdyt järkevät valinnat rakennus- ja sisutusmateriaaleissa ovat perusta, mutta myös esimerkiksi pölyä kerääviä pintoja kannattaa välttää.

Toisaalta erilaiset toimistokoneet voivat levittää tehokkaasti epäpuhtauksia. Myös hyvä siivous on pölyttömyyden lähtökohta. Rakennuksen koko elinkaaren aikainen huolto ja ylläpito varmistavat saavutetun hyvän sisäilmaston pysyvyyden.

TOIMIVATALO.FI

Juttu on julkaistu alunperin sivustolla www.toimivatalo.fi, josta voit ladata maksuttoman​ tietopaketin ilman​vaihdon merkityksestä sisäilman laadulle.​

Jätä tarjouspyyntö

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00