Sign In

Uusi asetus muuttaa traktorien tyyppihyväksyntää

31.3.2017

​​​​​

​Traktoreiden tyyppihyväksyntään tulee muutoksia, kun vanhan direktiivin 2003/37/EY korvaa uusi asetus maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta EU nro. 167/2013. Siirtymäaikaa vanhalle direktiiville on enää tämän vuoden loppuun.

Käytännössä kaikkien EU:n alueella tyyppihyväksyttyjen traktorien on oltava uuden asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä vuoden 2018 alusta.

Uudet nopeusluokat tiukentavat vaatimuksia jarrujen ja ohjauksen osalta

Uuden asetuksen myötä traktoreille tulee lisää nopeusluokkia. Traktorit jaetaan jatkossa kolmeen eri nopeusluokkaan: maksimissaan 40 km/h kulkevat, 40-60 km/h kulkevat ja yli 60 km/h kulkevat. Traktoreiden vaatimukset tiukentuvat samassa suhteessa mm. jarrujen ja ohjauksen osalta.

Myös teknisiä vaatimuksia on tullut paljon lisää. Jarruille ei riitä enää, että tietty pysähtymismatka täyttyy. Nyt on asetettu vaatimukset sille miten nopeasti jarrut reagoivat jarrupolkimen painamiseen ja miten hyvin ne toimivat kuumina. Varajarrun käytön on oltava portaattomasti säädettävä, perävaunun jarruille menevän ohjauspaineen on toimittava käytännössä viiveettömästi suhteessa traktorin jarrupolkimen käyttöön.

Myös traktorin ohjausta koskevat vaatimukset ovat tiukentuneet ja myös niiden vaatimustaso kasvaa nopeusluokan kasvun myötä.

Terävien reunojen tarkasteluun aikaisempaa tarkempia vaatimuksia

Suurta päänvaivaa valmistajille on aiheuttanut myös vaatimus pyöristyssäteistä. Aikaisemmin riitti, ettei esimerkiksi ohjaamon sisällä ollut teräviä reunoja kuljettajalle vaaraa aiheuttamassa. Nyt tälle terävälle reunalle on annettu raja-arvo, eli pyöristyssäteen on oltava vähintään 2,5 mm jos se on kuljettajalle vaaraa aiheuttavalla alueella.

Myös jalankulkijaa ja pyöräilijää suojellaan vaatekappaleiden tarttumiselta traktorin sivulla oleviin ulkopuolisiin osiin. Sama 2,5 mm pyöristyssäde on sivullakin traktorin uloimmasta rengaslinjasta 80 mm sisäänpäin.

Myös perävaunut ja hinattavat työkoneet voidaan jatkossa tyyppihyväksyä

Asetuksen myötä tyyppihyväksynnän piiriin tulevat uusina ajoneuvoluokkina traktorin perävaunut (R-luokka) ja hinattavat työkoneet (S-luokka). Näille koneryhmille tyyppihyväksyntä on jatkossa vapaaehtoinen.

On kuitenkin oletettavaa, että perävaunut ja hinattavat työkoneet tyyppihyväksytään jatkossa. Typpihyväksyntä kun mahdollistaa pääsyn yhdellä hyväksynnällä EU:n markkinoille. N​äin valmistaja välttyy eri maiden kansallisilta vaatimuksilta.

VTT Expert Services traktorien ja perävaunujen tarkastajana

VTT Expert Services toimii Vihdissä Trafin ilmoittamana teknisenä tutkimuslaitoksena ja meillä on pätevyys tehdä asetuksen EU nro. 167/2013 mukaisia tarkastuksia sekä traktoreille että perävaunuille.

​Tyyppihyväksynnän Suomessa myöntää Trafi.


Lue lisää traktorien ja perävaunujen tyyppihyväksyntäpalveluistamme​​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00