Sign In

Sisäilmaongelmien ratkaisu vaatii erityisosaamista

3.4.2017

Sisäilmaongelmien ratkaisu vaatii erityisosaamista

​​​

​​Sisäilmaongelmien ratkaiseminen on haastava tehtävä, jossa vaaditaan monialaista erityisosaamista. Viranomaiset, alan oppilaitokset ja yritykset ovat viime vuosina kehittäneet rakennusterveyteen liittyvää koulutusta sekä koulutettujen asiantuntijoiden sertifiointi- ja pätevyydentoteamisjärjestelmää. Tavoitteena on kohottaa ja yhtenäistää sisäilmakysymyksiin perehtyneiden ammattilaisten osaamistasoa. Esimerkiksi kosteusvaurioiden korjausalalle on käynnistetty koulutuksia, joista ensimmäiset asiantuntijat ovat valmistuneet.

Sisäilmahaittojen poistamiseksi tarvitaan rakennusteknisen osaamisen lisäksi erityisosaamista muun muassa rakennusten sisäilma- ja kosteusteknisten kuntotutkimuksien tekemisestä ja kosteusvaurioiden korjaamisesta. Näihin on tarjolla täydennyskoulutusta ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja alan muissa koulutusorganisaatioissa, kuten Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOssa. Hyväksytyt koulutusohjelmat ja niiden järjestäjät löytyvät sertifiointi- ja pätevyysjärjestelmien verkkosivuilta. Asiantuntijat, joilla on riittävästi opintoja, soveltuvaa työkokemusta ja näyttöjä osaamisestaan, voivat hakea osaamisalueensa mukaista henkilösertifikaattia tai pätevyyttä.

Rekisteröidyn asiantuntijan osaamiseen voi luottaa

Tiedot asiantuntijoista ovat kenen tahansa saatavilla julkisista rekistereistä. VTT Expert Services Oy ylläpitää rekisteriä henkilösertifikaateista (VTT-todistus.fi) ja FISE Oy pätevyyksistä. Rekisteröidyillä asiantuntijoilla on oikeanlaista osaamista niihin työtehtäviin, jotka henkilösertifikaatti tai pätevyys kattaa. Rekisteröityjen asiantuntijoiden toiminta on myös valvottua: Jokaisen henkilösertifikaatin tai pätevyyden saaneen asiantuntijan on ylläpidettävä osaamistaan ja toimittava työssään ammattimaisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Muutoin asiantuntija voi menettää henkilösertifikaattinsa tai pätevyytensä ja hänet voidaan poistaa rekisteristä.

Rakennusterveysasiantuntijat ja kosteusvaurioiden kuntotutkijat​ ​parhaita osaajia

VTT:n henkilösertifioimat rakennusterveysasiantuntijat ja FISEn päteväksi toteamat kosteusvaurion kuntotutkijat ovat parhaita osaajia toteuttamaan rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia ja toimimaan taustatukena tutkimustulosten pohjalta käynnistettävissä kosteusvaurioiden korjaushankkeissa. Samojen asiantuntijoiden osaamista kannattaa hyödyntää myös uudisrakennuskohteissa.

VTT Expert Services Oy todentaa henkilösertifioinnilla myös muun muassa asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoiden, rakennusten lämpökuvaajien ja tiiviyden mittaajien, rakenteiden kosteuden mittaajien, rakenteiden tiivistäjien ja sisäilma-asiantuntijoiden pätevyyden. VTT Expert Services Oy:n rekisterissä VTT-to​distus.fi on yhteensä noin 6 100 voimassa olevaa henkilösertifikaattia.

Kosteusvaurioiden korjaushankkeissa tarvitaan erityisosaamista myös korjaussuunnittelussa ja korjausten työnjohdossa. Tämän kevään aikana ensimmäiset ryhmät näiden erityisalojen osaajia valmistuvat täydennyskoulutuksista ja hakeutuvat FISEn pätevyysrekisteriin. FISEn pätevyysrekisterissä on ennestään rakennusalan suunnittelijoille, työnjohtajille, rakennuttajille, valvojille ja muille asiantuntijoille todettuja pätevyyksiä yhteensä yli 8 600.

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn koulutuksissa opiskelee vuosittain 2000 - 3000 rakennusalan ammattilaista ja asiantuntijaa. Koulutusta kehitetään jatkuvasti alan muuttuviin tarpeisiin.

Lina Markelin-Rantala, tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy
Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
Heidi Husari, rehtori, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

​Lisätietoja

VTT Expert Services Oy:n myöntämät sertifikaatit www.vtt-todistus.fi

FISE Oy:n pätevyysrekisteri www.fise.fi/patevyysrekisteri/

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO www.rateko.fi

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00