Sign In

AQUA-Q hyödynsi ympäristöteknologioiden verifiointimenettelyä (ETV) vedenlaadun seurantalaitteen ympäristöväittämien todentamisessa

10.2.2017

​​​

Ruotsalainen AQUA-Q AB kehitti markkinoille yksinkertaisen ja luotettavan laitteen erityyppisten vesien laadun ja käsittelyn jatkuvaan valvontaan. AQUA-Q halusi osoittaa markkinoille teknologiansa suorituskyvyn ja ympäristöväittämät. Työkaluksi valikoitui ympäristöteknologioiden verifiointimenettely ETV. VTT Expert Services verifioi AQUA-Q:n innovatiivisen teknologian.


AQUA-Q:n laite seuraa itsenäisesti ja automaattisesti ohivirtauksesta sisään otettavan veden laatua. Mikäli laite havaitsee vedessä muutoksia, jotka kertovat mahdollisesta mikrobiologisesta haitasta, se hälyttää tekstiviestillä ja ottaa automaattisesti vesinäytteet.

Näin AQUA-Q AB:n toimitusjohtaja Sudhir Chowdhury kertoo ETV:n hyödyistä:

"We think that this verification will strengthen our marketing and in discussion with other corporates. It is helpful that an independent institute as well as EU has verified and certified that our innovation, AQUATRACK®, does as we claim. This is also the first time that an early warning system for drinking water as well as for reclaimed water has been verified. This will give consumer safety and better quality control for the utilities and water industries."

Mikä on ympäristöteknologioiden verifiointimenettely ETV?

​EU:n pilottiohjelmassa kehitetty ympäristöteknologioiden verifiointimenettely ETV kehitettiin helpottamaan uusien ja innovatiivisten ympäristöalan teknologioiden pääsemistä markkinoille ja saamaan hankintaa harkitsevien luottamuksen. Menettelyssä todennetaan yhdessä sovittujen laadukkaiden periaatteiden mukaan suorituskyvystä esitetyt väittämät ja julkaistaan oleelliset tiedot yhteisellä valvotulla sivustolla: http://ec.europa.eu/environment​/ecoap/etv/verified-technologies_en

ETV on EU:n laajuinen menettely ja aktiivisessa käytössä useissa jäsenvaltioissa. 17 erilaista teknologiaa on jo arvioitu ja 175 teknologian osalta työ on käynnissä. Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO on julkaissut ETV-menettelyä käsittelevän standardin ISO 14034, jonka avulla verifioinnit voidaan hyväksyä maailmanlaajuisesti.

​VTT Expert Services kumppanina

VTT Expert Services Oy akkreditoitu ympäristöteknologioiden todentaja. Lisäksi toimimme VerifiGlobal -allianssissa ja voimme tarjota ETV arvioinnille maailmanlaajuisen kelpoisuuden. Euroopan lisäksi Kanada ja USA sekä Kaukoidässä Korea ja Kiina ovat alueita joissa on kansallinen ETV-järjestelmä, joka on yhteensopiva uuden ISO 14034 -​standardin kanssa.

Lue tästä lisää ympäristöteknologian verifioinnista ETV.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00