Sign In

Uuden ammattiveneohjeiston keskeisimmät muutokset

 

​Ammattiveneohjeisto on uudistunut. Uusi ohjeisto tuli voimaan 17.3.2016.

Tästä voit tutustua uuteen ammattiveneohjeis​toon (pdf-tieodsto). 

Säännöstön päivitystyö on ollut laajaa ja perustunut ohjeiston käytössä havaittuihin puutteisiin sekä ohjeiston pohjana olevien ISO-standardien päivityksiin.

Huomioithan, että muutosten yhteenvedossa on listattu vain suurimmat muutokset. Näiden lisäksi on lukuisia pienempiä korjauksia ja lisäyksiä, jonka takia kehotamme tutustumaan huo​lella uuteen ammatt​iveneohjeistoon.

Ammattiveneohjeiston keskeisimmät muutokset

​Luvut 1-2 Yleistä

1 Johdanto ja soveltamisperiaatteet

2 Aluskonseptit

 • Kaikki alukset nyt Ammattiveneitä, muita alustyyppejä ei ole. Erityispiirteet hoidetaan lisämerkinnöillä.
 • Kokonaan uutena lisämerkintänä on Ilmatyynyalukset.


Luvut 3-6 Varalaita, vakavuus, veden sisäänpääsyn estäminen ja vuotovakavuus
 

3 Veden sisäänpääsyn estäminen                                              

4 Varalaita ja vakavuus                                                 

5 Kaukalot ja vedenpoistojärjestelmät                                        

6 Kelluvuus ja vuotovakavuus 

 • Uusi vakavuusstandardi (2015) implementoitu. Vaatimukset on yhdenmukaistettu ko. standardin mukaan. Erillisenä asiana on syytä tuoda esille kaukalorajoituksia, jotka koskevat katettuja aluksia.
 • Uusimmat versiot RIB-standardista ISO 6185 osat 3 ja 4 implementoitu.
 • Aukkojen käsittelyä on yksinkertaistettu huomattavasti, ja enemmän kuin ennen yhdenmukaistettu ISO 12217 kanssa.
 • Pilssipumppujärjestelmien vaatimukset on revidoitu ja järkeistetty. Pumpuilla tyhjennettävien osastojen määritelmää tarkennettu
 • Venttiilistä valutettavien pienten osastojen määritelmää tarkennettu
 • Vaatimukset järjestelmälle pääosin suunnitteluluokan ja vakavuusoption perusteella.
 • Pää- ja varapumppujen tehovaatimuksien progressiota tasattu (pieni osasto täyttyy nopeammin).
 • Todellinen tuotto tulee mitata vastaavasta asennuksesta tai veneestä ja sen tulee olla vähintään 1/3 metrin vesipatsaalla ilmoitetusta pilssipumpun tuotosta.
 • Vuotoriskin ollessa pieni (ei läpivientejä) voidaan käyttää pienempää pääpumppua
 • Korkean pilssiveden hälytin vaaditaan kaikissa osastossa joissa on vuotoriski (esim. vedenalainen läpivienti tai auki unohdettava runkoikkuna).
 • Kellukkeilla varustetuissa veneissä voidaan käyttää käsipumppua pääpumppuna (paitsi konehuone).
 • Varapumppu vaaditaan konehuoneen lisäksi osastossa, joissa on vedenalainen läpivienti (letkuliitos).
 • Letkujen materiaalivaatimuksia tarkennettu.


Luvut 7-19 Rakenne

7 Mitoittavat kuormitukset                                                        

8 Suunnitteluperiaatteet, lujitemuovi                                           

9 Lujitemuovimateriaalit                                                 

10 Lujitemuovialusten mitoitus                                       

11 Lujitemuovialusten tuotanto                                      

12 Suunnitteluperiaatteet, alumiini                                              

13 Alumiinimateriaalit                                                                

14 Alumiinialusten mitoitus                                            

15 Alumiinialusten tuotanto                                           

16 Suunnitteluperiaatteet, teräs                                      

17 Teräsmateriaalit                                                        

18 Teräsalusten mitoitukset                                           

19 Teräsalusten tuotanto

 • Lisätty monirunkoalusten mitoitusvoimat ja paineet
 • Lisätty menetelmä peräpeilivoimienarviointiin perä ja sisäperämoottoriveneissä.
 • RIB-veneiden ponttonien kiinnitys.
 • Korjattu viittaus- ja kirjoitusvirheitä.

 

Luvut 20-25 Järjestelmät ja asennukset

20 Peräsin ja ohjausjärjestelmät                                     

21 Propulsiokoneisto                                                                

22 Polttoainejärjestelmä                                                

23 Voimansiirto                                                

24 Sähköjärjestelmä     

 • Peräsimen rakennemitoitus on uudistettu perustuen ISO 12215-8 standardin laskentaperiaatteisiin.
 • Alapäästä tuetun peräsimen rakennemitoitusta perustuu alatuen taivutusvastusvaatimukseen ja yksinkertaistettu standardin laskentatapaan nähden. Mitoituksen lähtötaso vastaa standardin vaatimuksia suunnitteluluokkaan A työvenelisin.
 • Sähköiset ohjausjärjestelmät on sisällytetty sääntöön (viittaus standardiin ISO 25197:2012) . Ohjausjärjestelmän komponenttien tulee lähtökohtaisesti olla CE-merkittyjä huvivenedirektiiviin harmonisoituihin standardeihin tai muun vastaavan turvallisuustason menetelmän mukaisia.
 • Mahdollisuus käyttää teollisuuskomponentteja hydrauliikkajärjestelmässä standardin ISO 4413 periaatteiden mukaan on sisällytetty sääntöön.
 • Luku 22 on päivitetty vastaamaan ISO 10088: 2013 vaatimuksia
 • CE-hyväksyttyjen polttoainetankkien rakenteiden katsotaan täyttävän työvenehyväksynnän vaatimukset (alle 200 litran tankit).
 • Lisätty vaatimukset lujitemuovisäiliöille.
 • Pienen ja suuren sähköjärjestelmä järjestelmän jakoperiaate muutettu (akkukapasiteetti ja latausteho).
 • Suuren sähköjärjestelmän vaatimuksissa viitataan IEC-60092-507:ään.
 • Sähköntuotto määritelmät ja vaatimukset tarkennettu. 


Luvut 26-28, 33 Muuta

25 Sisustus                                                                  

26 Henkilöturvallisuus                                                   

27 Paloturvallisuus       

28 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

 • Käymälä vaaditaan vain aluksissa, joissa on katettuja sisätiloja
 • Pelastustikkaan alimman askelman syväys vesilinjasta nostettu 560 mm:iin uudistetun standardin ISO 15085 mukaisesti.
 • Testausvoima ISO 15085 mukaan lisätty istuimien, konsolien  ja muiden vastaavien rakenteiden lujuudelle (testataan tarvittaessa).

 

Luvut 30-32 Suorituskyky ja käytettävyys

29 Ohjauspaikan järjestely ja kulkuvalot
30 Ajo-ominaisuudet
31 Luoksepäästävyys ja huollettavuus
32 Saastumisen ja melun ehkäiseminen

 • Luku 27 on päivitetty vastaamaan ISO 15085-2003+A1:2009 vaatimuksia.
 • Istumapaikoille annettu lujuusvaatimukset valmisteilla olevan standardin 15085 DIS version mukaisesti.
 • Tikkaan syvyysvaatimus 0,56 m valmisteilla olevan standardin mukaisesti.
 • Poistettu vaatimus avointen veneiden melusta ohjauspaikalla
 • Lisätty vaatimus öljyisen pilssiveden talteenottomahdollisuudesta
 • Palo-osastointivaatimukset yli 15m alukselle yksinkertaistettu. 
 • Palotorjunta vaatimukseet yli 15 m alukselle esitetty selkeämmin.
 • Paloposti vaatimus lievennetty, ei enää vaadita kaksi pumppua ja palopostia.

 

Luvut 34-41, Lisämerkinnät

33 Lisämerkintä ”Lastin kuljettaminen”
34 Lisämerkintä ”Matkustajien kuljetus”
35 Lisämerkintä ”Hinaaminen”
36 Lisämerkintä ”Öljyntorjunta”
37 Lisämerkintä ”Itseoikaisevuus”
38 Lisämerkintä ”Yhden osaston vuotovakavuus” 
39 Lisämerkintä ”Jäissä kulku”
40 Lisämerkintä ”Kansinosturi”
41 Lisämerkintä ”Ilmatyynyalukset”

 • ​Lisätty vaatimukset aluksille, jotka kuljettavat matkustajia. Vaatimukset koskee matkustaja-alusdirektiivin ulkopuolella olevia aluksia.
 • Jäämitoitussäännöt revidoitu. Lisätty mitoituskuormat 5 cm jäälle.
 • Vuotovakavuus nyt omana lukuna.
 • Vakavuus nosturia käytettäessä: positiivisen vakavuuden työ vähintään 0,01 mrad kun taakkaa on päällä.
 • Lisätty ohjeet ilmatyynyaluksille

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00