Sign In

Paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden varmistamiseen uusia vaatimuksia

8.12.2016

​​​

​Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo ja Vantaa) rakennusvalvonnat edellyttävät jatkossa erikseen esitettävää lausuntoa siitä täyttävätkö rakennuksen paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudet niille säännöksissä ja rakennesuunnitelmissa asetetut vaatimukset.


Lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen voidaan toteuttaa joko maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 §:n mukaisen ulkopuolisen tarkastuksen periaatteita noudattaen tai rakennushankkeeseen ryhtyvän esityksestä maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 b §:n mukaisen asiantuntijatarkastuksen periaatteita noudattaen. Jos asiantuntijalausunnon tekijänä käytetään muuta kuin rakennushankkeen vastaavaa rakennesuunnittelijaa, on tekijä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen selvitystyöhön ryhtymistä.

Käytäntö koskee rakennuksia, joiden seuraamusluokka on CC2 tai CC3 normaaleja pientaloja lukuun ottamatta. Käytäntö ei koske normaaleja pientaloja, eli omakoti‐, pari‐ ja rivitaloja.

Uuden vaatimuksen taustalla ovat todetut ongelmat paikallavalettujen betonirakenteiden laadunvarmistuksessa. Käytäntö koskee käynnissä olevia rakennushankkeita ja on voimassa 8.12. alkaen toistaiseksi.

Lue lisää rakennusvalvonnan tiedotteesta (8.12.2016): Paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden varmistaminen​


Testaa betoni VTT Expert Servicellä

Testaamalla työmaasi betonin​ meillä, saat oikeaa tietoa lausunnon pohjaksi.

Tarjoamme testauspalveluja betonirakenteiden lujuuden ja muiden olennaisten ominaisuuksien selvittämiseen sekä asiantuntijalausuntoja kantaville ja jäykistäville​ betonirakenteille asetettujen vaatimusten täyttymisestä.

Hyödynnä betonin testauksen peruspaketti tai pyydä tarjous räätälöidystä testauksesta.

Betonin laadun testaamisen peruspaketissa selvitetään lujuus, suojahuokosrakenne, mikrorakenteen erityispiirteet sekä arvio betonissa käytetystä fillerimateriaalista.

  • 9 lujuus- ja tiheysmääritystä asiakkaan toimittamista rakennekoekappaleista.
  • 2 mikrorakenneanalyysiä, jotka sisältävät huokosjakomäärityksen, ohuthieanalyysin ja fillerianalyysin.


Mikrorakenneanalyysit tehdään erikseen sahatuista poralieriöistä (halkaisija 100mm ja korkeus vähintään 70 mm) tai asiakkaan valitsemista rakennekoekappaleista, joiden korkeuden tulee olla vähintään 200 mm. 

​Betonin testauspaketin hinta on 2415 euroa + alv.  ​Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00