Sign In

Sisäilmaongelmia ratkaisemaan koulutetaan VTT-sertifioituja rakennusterveysasiantuntijoita ja sisäilma-asiantuntijoita

14.12.2015

​​

​Rakennusten sisäilmaongelmat pysyvät jatkuvasti otsikoissa. Huono sisäilma haittaa viihtyvyyttä ja voi jopa sairastuttaa. Ongelman ratkaisemiseksi koulutetaan VTT-sertifioituja ammattilaisia: rakennusterveysasiantuntijoita ja sisäilma-asiantuntijoita.

Ongelmien taustalta voi löytyä kosteus- ja homeongelmia, joille jopa 800 000 suomalaisen arvioidaan altistuvan vuosittain. Usein syy löytyy myös ilmanvaihdon ongelmista, jotka voi huomata vaikkapa tunkkaisena ilmana, vetona tai liian korkeana/matalana lämpötilana. Myös hajuhaitat ovat tyypillisiä.

Sisäilmaongelmien ratkaisemisessa tarvitaankin koko
naisvaltaista osaamista rakennuksen kuntoon ja sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä.

Viranomainen määrittelee osaamisvaatimukset

Sosiaali- ja terveysministeriön toukokuussa voimaan tulleessa asumisterveysasetuksessa määriteltiin virallisesti mm. rakennusterveysasiantuntijan ja sisäilma-asiantuntijan pätevyysvaatimukset. Samalla säädettiin "ulkopuolisten asiantuntijoiden" käyttämisestä julkisissa rakennus- ja korjaushankkeissa. Jatkossa heiltä vaaditaan virallinen sertifikaatti.

Tiukimmat vaatimukset on asetettu jo olemassa olevalle rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatille. Rakennusterveysasiantuntija selvittää rakennuksen sisäilmaongelmia yksin tai johtaa selvitystyötä suuremmassa rakennuksessa. Osaamisessa yhdistyvät rakennusten kunto- ja rakenteellinen osaaminen sekä terveydellinen osaaminen. Laajan pohjakulutuksen lisäksi vaaditaan rakennusterveysasiantuntijan koulutus, joka on kokonaislaajuudeltaan 45 op.

Sisäilma-asiantuntijan sertifikaatti on uusi ja ammattitaito painottuu sisäympäristön olosuhteiden selvittämiseen. Sisäilma-asiantuntija osaa arvioida vaurioiden, virheiden sekä muiden tekijöiden tai olosuhteiden terveydelliset vaikutukset. Alan perustutkinnon lisäksi vaadittu koulutus kestää 1,5 vuotta ja on laajuudeltaan 25 op.

VTT-henkilösertifikaatista tunnistat luotettavan osaajan

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt VTT Expert Services Oy:n terveydensuojelulain mukaiseksi viralliseksi henkilösertifioijaksi. Siksi rakennusterveysasiantuntijan ja sisäilma-asiantuntijan nimikkeitä voivat käyttää vain VTT:n sertifioimat ammattilaiset.

Riittävän pohjakoulutuksen ja täydennyskoulutuksen lisäksi vaaditaan laaja työkokemus. Sertifikaatti edellyttää myös jatkuvaa raportointia ja osallistumista täydennyskoulutuksiin. Tällä varmistetaan ammattitaidon ylläpito ja ajantasaisuus.

Löydä sertifioidut osaaja VTT-todistus.fi -hakupalvelusta

VTT-henkilösertifioituja rakennusterveysasiantuntijoita on tällä hetkellä Suomessa n. 130. Sisäilma-asiantuntijan sertifikaatteja ei toistaiseksi ole myönnetty. Kevään aikana odotetaan kuitenkin hakemuksia ensimmäisiltä koulutetuilta.

Löydät tiedot henkilösertifioiduista rakennusterveysasiantuntijoista VTT:n sertifikaattien hakukoneesta
 www.vtt-todistus.fi. Hakupalvelussa voit hakea asiantuntijoita esim. paikkakunnan mukaan.Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00