Sign In

VTT Expert Services Oy:n konedirektiivin ilmoitettu laitos tarjoaa nyt myös turvalogiikoiden EY-tyyppitarkastuspalveluita

8.9.2015

​​​​

​VTT Expert Services Oy toimii konedirektiivin 2006/42/EY mukaisena ilmoitettuna laitoksena (nro 0537)​. Tarjoamme EY-tyyppitarkastuspalveluita tuotteille, joilta vaaditaan erityismenettelyitä koneen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa ja CE-merkintään liittyen.

EY-tyyppitarkastukset

EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu laitos varmistaa ja vakuuttaa, että koneen edustava malli täyttää koneasetuksen tai sitä vastaavan direktiivin vaatimukset.

Tarkastamme konedirektiivin ilmoitettuna laitoksena EY-tyyppitarkastukseen kuuluvia koneita ja turvakomponentteja:

  • Kulkuneuvojen huoltonostimet
  • Henkilöiden tai henkilöiden ja tavaroiden nostamiseen tarkoitetut laitteet, joihin liittyy putoamisvaara yli kolmen metrin korkeudesta
  • Logiikkayksiköt turvatoimintoja varten


Logiikkayksiköt ovat monimutkaisia komponentteja

Konedirektiivin tarkoittamat logiikkayksiköt turvatoimintoja varten ovat monimutkaisia komponentteja, jotka vastaavat turvakomponenttien määritelmää ja analysoivat yhtä tai useaa tulosignaalia. Ne luovat tietyn algoritmin mukaisesti yhden tai useamman lähtösignaalin. Logiikkayksiköitä käytetään koneiden ohjausjärjestelmien yhteydessä tai niiden osana yhden tai useamman turvatoiminnon suorittamista varten.

Koko ohjausjärjestelmää ei kuitenkaan katsota logiikkayksiköksi. Logiikkayksiköiksi ei katsota myöskään sähkömekaanisten tunnistinten tai kytkinlaitteiden kaltaisia yksinkertaisia laitteita, jotka pelkästään muuntavat tulosignaalin lähtösignaaliksi.

Turvatoimintoja varten käytettäviä logiikkayksikköjä ovat esimerkiksi 

  • Turvalogiikat
  • Kaksinkäsinkäyttölaitteiden logiikkayksiköt
  • Turvallisuuteen  liittyvien,  linja-autojen  turvajärjestelmien  signaalien  loogisen prosessoinnin komponentit


Konedirektiivin mukainen turvakomponentti

  • Toimii turvatoiminnon toteuttamiseksi
  • On saatettu markkinoille itsenäisesti
  • Vikaantuminen ja/tai toimintahäiriö vaarantaa henkilöiden turvallisuuden
  • Ei ole välttämätön koneen toimimisen kannalta tai joka voidaan korvata tavanomaisilla komponenteilla koneen toimimiseksi
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00