Sign In

Teimme oppaan energiatehokkaan pientalon ilmanvaihdosta

26.3.2015

​​​​​​​

​Uusi opas energiatehokkaan pientalon ilmanvaihdosta kokoaa suuntaviivat laadukkaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamiseksi nykyaikaisessa, energiatehokkaassa ja ilmanpitävässä uudispientalossa.


Pientalovalmistajat ja muut alan yritykset voivat hyödyntää opasta energiatehokkaiden pientalojen ilmanvaihdon suunnittelun ja toteutuksen ohjeistuksessa. Selvityksessä keskitytään nykyaikaisiin energiatehokkaisiin pientaloihin liittyviin asioihin, mutta opasta voi soveltuvin osin hyödyntää myös korjausrakentamisessa.

Rakennusten lisääntynyt tiiveys vaikuttaa ilmanvaihtoon

Rakennusten energiatehokkuus on parantunut merkittävästi viime vuosien aikana muun muassa talotekniikan kehittyessä ja ilmanpitävyyden parantuessa. 2000-luvun vaihteessa rakennettujen pientalojen ilmanvuotoluku n50 oli tutkimusten mukaan keskimäärin noin 4 1/h. Tämän päivän taloissa päästään ilmanvuotoluvussa helposti alle 1,5 1/h:n.

Ilmanpitävyyden parantuminen on tuonut uusia ongelmia esimerkiksi tulisijan sytyttämisessä, erillispoistojen hallinnassa ja ovien avaamisessa, jos koneellisen ilmanvaihdon aiheuttamat paine-erot ovat liian suuret.

Pientalojen vaipan parantuneen ilmanpitävyyden vuoksi ilmanvaihdon ja paine-erojen hallinnan sekä erillispoistojen korvausilman saannin suunnittelu ja toteutus on tullut entistäkin tärkeämmäksi.

Oppaassa annetaan käytännön ratkaisuja

Oppaassa ohjeistetaan esim. keittiön liesikupuratkaisun toteuttaminen toimivalla tavalla ja keskuspölynimurin korvausilman järjestäminen tiiviissä talossa. Lisäksi esitetään ratkaisuja, joilla tulisijan häiriötön toiminta varmistetaan ilmanvaihdon ja keskuspölynimurin käytöstä riippumatta.

Oppaassa sivutaan myös ilmanvaihdon osuutta huonelämpötilan hallinnassa energiatehokkaassa pientalossa, jossa tilojen lämmitystarve on hyvin pientä ja lämpökuormat ylittävät lämmöntarpeen suuren osan vuodesta.

Oppaan tilaajana alan teollisuus

Ilmanvaihdolla on keskeinen rooli hyvän sisäilmaston saavuttamisessa ja energiatehokkaassa rakentamisessa. Riittävästä ilmanvaihdosta ei tule koskaan tinkiä energiansäästön nimissä.

Alalla toimiville laitevalmistajille ja talotehtaille on tärkeää saada opastavaa tietoa ilmanvaihdosta, jotta energiatehokkaan rakentamisen hyvää mainetta pilaavat huonot toteutukset vältettäisiin.

Tästä syystä Rakennustuoteteollisuus RTT ry tilasi oppaan VTT Expert Services Oy:ltä. Projektia ovat rahoittaneet ympäristöministeriö sekä useat Pientaloteollisuus PTT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n jäsenyritykset.

Oppaan tekivät VTT Expert Services Oy:n erityisasiantuntijat Mikko Saari ja Mikko Nyman sekä asiantuntijat Arto Antson ja Petri Kukkonen.

Lataa maksuton opas tästä.​Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00