Sign In

Johtamisjärjestelmien standardiuudistus ISO 9001 ja ISO 14001 on ovella

3.6.2015

​​​​

​ISO uudistaa vuonna 2015 johtamisjärjestelmästandardit ISO 9001 ja ISO 14001 saman rakenteen mukaiseksi (Annex SL of the ISO/IEC Directives, a high-level structure HLS). Tämä helpottaa jatkossa usean eri johtamisjärjestelmän integrointia yhdeksi johtamisjärjestelmäksi.

Miten uudistus muuttaa vaatimuksia?

Standardien rakenne muuttuu selkeämmin johtamista ja liiketoimintaa tukevaksi sekä helpommin hyödynnettäväksi. Nyt yrityksen pitää määritellä toimintaympäristönsä, tunnistaa toimintaansa kohdistuvat riskit ja mahdollisuudet, ymmärtää myös sisäiset asiakkaat ja arvioida prosessien suorituskykyä.

Dokumentoimiselle annetaan uusia vapauksia (mm. laatukäsikirjaa ei enää vaadita) ja eri järjestelmien integroiminen helpottuu. Prosessimaisesta lähestymistavasta on puhuttu jo yli 15 vuotta, mutta nyt se tulee velvoittavaksi. Aiemmin prosessimainen toiminta on ollut toiveena/tavoitteena – nyt vaatimuksena.

Riskiperusteinen ajattelu tulee osaksi johtamisjärjestelmiä, mikä tuo liiketoiminnan suunnittelun ja arjen johtamisen lähemmäksi toisiaan. Tulevaisuudessa dinosaurukset tippuvat alas norsunluutornista ja jäävät eläkkeelle. Yrityksen johdon tulee olla sitoutunut johtamaan ja osoittaa se niin henkilökunnalle kuin ulkoisille sidosryhmillekin.

=> Uudistus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden muokata järjestelmiä käytännönläheisemmiksi, kevyemmiksi ja paremmin yritysten johtamista palveleviksi.

Milloin ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 uudistus astuu velvoittavana voimaan?

ISO-organisaatio on asettanut julkaisukalenteriin aikatauluksi ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 osalta syksyn 2015.

Standardien käyttöönoton voi aloittaa heti julkaisun jälkeen (päivitetyn standardin mukaisen sertifikaatin voi myöntää julkaisupäivän jälkeen). Nykyiset standardit ovat voimassa 3 vuotta päivitetyn version julkaisupäivästä, joten uusien vaatimusten täyttämiselle on aikaa.

Tulisiko uudistus huomioida jo nyt?

Nyt on korkea aika miettiä nykyistä johtamisjärjestelmää ja miettiä, tukeeko se yrityksen strategisia tavoitteita ja onko se johdon työkalu vai rattaissa pyörivä hiekka? Mikäli tuntuu siltä että jotakin pitäisi tehdä, niin uudistukset kannattaa ehdottomasti aloittaa ajoissa.

Käytännön vinkkejä Uudistuvat standardit -koulutuksesta ​17.9.

Järjestämme Espooossa 17.9. koulutuksen uudistuvista ISO-standardeista.​ Koulutuksessa käydään läpi tulossa oleva muutos ja sen vaikutukset yritysten toimintaan.
Lue tästä lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00