Sign In

Jätekatokset ja -astiat palotestauksella lähemmäksi rakennuksia

25.3.2015

​Jätekatosten, jäteastioiden ja muiden suojien oikea sijoittaminen pihamaalle on osa kiinteistön paloturvallisuutta, kun niissä säilytettävä materiaali on palavaa ja uhka syttymisestä on olemassa.


Rakennuksen ja jätekatoksen/jäteastian/muun suojan välinen etäisyys on Suomessa määritelty kiinteillä suojaetäisyyksillä. Näiden noudattaminen tiheässä rakentamisessa on haastavaa.

Vastasimme haasteeseen ja kehitimme testimenetelmän, jolla valmistaja voi osoittaa tuotteensa turvallisuuden myös kiinteää suojaetäisyyttä lähempänä rakennusta.

Uusi testausmenetelmä suojaetäisyyden määrittämiseen

Uudessa testausmenetelmässä määritetään jätekatokselle tai jäteastialle turvallinen suojaetäisyys rakennuksesta. Testaus tehdään asiakkaan toivomalla suojaetäisyydellä. Testauksessa huomioidaan eri paloskenaariot esim. itsesyttyminen ja tuhopoltto.

Testausmenetelmä on kriteerien osalta yhteneväinen olemassa olevien ohjeiden/määräysten ja harmonisoitujen tuotestandardien kanssa.

Testauksen avulla tuotteen valmistaja voi osoittaa tuotteensa suojaetäisyyden rakennukseen. Lisäksi käyttäjä sekä viranomainen voi tulosten avulla varmistaa jäteastian oikean sijoittamisen.

Testatulle tuotteelle VTT-tuotesertifikaatti

Testauksen läpäissyt tuote voidaan nyt myös sertifioida VTT-tuotesertifikaatilla.

VTT-tuotesertifikaatti on vapaaehtoinen dokumentti, jossa esitetään testituloksiin tai laskelmiin perustuvat tuotteen ominaisuudet ja tuotetta yleensä Suomessa/kohdemaassa koskevat vaatimukset.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00