Sign In

Ympäristöteknologian riippumaton todentaminen (ETV) tuo uskottavuutta uudelle teknologialle

5.6.2014

​​

​Ympäristöteknologioiden todentamisella (Environmental Technology Verification ETV) osoitetaan luotettavasti uuden ja innovatiivisen ympäristöteknologian toimivuus. ETV on Eurooppalainen vapaaehtoinen teknologian todentamisen menettely, joka on käynnistynyt komission tuella ja johdolla.


Järjestelmässä päteviksi arvioidut todentamislaitokset laativat uusien teknologioiden ympäristömyönteisyydestä arvion yhteisen menettelytavan mukaan. Tällaiset arviot ja niistä tehdyt todistukset tallennetaan yhteiseen julkiseen tietokantaan – liikesalaisuuksia loukkaamatta.

Arvioidun teknologian valmistajat ja edustajat voivat käyttää halutessaan mainintaa ETV:sta ja todistuksia osana markkinointimateriaalia ja teknistä dokumentaatiota.

Uutta teknologiaa ympäristönsuojeluun

Menettely on tarkoitettu teknologioille ja palveluille, jotka ovat ympäristön kannalta vähemmän haitallisia kuin yleisesti käytössä olevat. ETV:llä halutaan auttaa uusien ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden innovaatioiden pääsyä markkinoille.

Tällä hetkellä hankkeeseen hyväksytyt teknologia alueet

 • Energia 
 • Materiaalit ja jäte 
 • Vesi 

​ETV:n hyödyt suomalaiselle valmistajalle

 • Luotettava ja uskottava 
 • Arviointi ja todistus uuden teknologian myönteisistä ympäristövaikutuksista 
 • Riippumattoman ja tehtävään hyväksytyn todentajan laatima 
 • Julkaistaan yhteisillä verkkosivuilla 
 • Noudattaa yhteistä Eurooppalaista menettelyä 
 • Yhteensopiva useiden Euroopan ulkopuolisten vastaavien järjestelmien kanssa 
 • Auttaa uuden teknologian markkinoille pääsyä 
 • Mahdollistaa suorituskyvyn esittämisen ennen standardien syntymistä 
 • Auttaa ostopäätösten tekijöitä vertailujen toteuttamisessa. 
 • Muodostaa pohjan julkisille hankinnoille 
 • Oivallinen lisä markkinointiin 

​Akkreditoidut toimijat takaavat luotettavuuden

Todentaminen tehdään sovitun olemassa olevan ohjeiston mukaan. Komissio on asettanut toimintaa ohjaamaan teknisiä ryhmiä, johon on kutsuttu asiantuntijoita ja toimijaorganisaatioiden edustajia joka maasta. Toimintaa johtaa ohjausryhmä, jossa on kansallinen edustus; Suomesta ympäristöministeriöstä.

Toimijaorganisaatioista keskeisiä ovat Verifiointilaitokset, jotka tekevät arviointia. Tämän lisäksi tarvitaan testauslaboratorioita ja analyysilaboratorioita, jotka toimivat edellä mainittujen alihankkijoina.

Kaikkien toimijoiden pitää olla akkreditoituja, jotta toiminnan uskottavuus, luotettavuus ja sitä myöten vastavuoroinen tunnustaminen toteutuu. Ohjeisto ja infrastruktuuri ovat siis valmiina ja asiakkaiden toimeksiantoja on käynnissä Eurooppalaisissa verifiointiorganisaatioissa jo kymmeniä.

VTT Expert Services Oy on suomalainen verifiointilaitos

VTT Expert Services Oy sai verifiointilaitoksen aseman loppuvuodesta 2013 ja ensimmäinen arviointityö on käynnissä. Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöteknologian todentamispalvelua (Enviromental Technology Verification, ETV).

Käytössä on koko VTT:n laaja osaaminen. VTT Expert Services Oy on osa Teknologian Tutkimuskeskus VTT:ta ja vastaa kaupallisten arviointi- ja asiantuntijapalveluiden toteuttamisesta osana VTT:ta.

Lue lisää Ympäristöteknologioiden todentaminen (Environmental Technology Verification ETV) palveluistamme.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00