Sign In

Uusi huvivenedirektiivi ja sen muutokset venevalmistajille

 

​Uusi Huvivenedirektiivi, 2013/53/EU, julkaistiin 18.1.2014. Direktiiville annettiin kolmen vuoden ylimenoaika 17.1.2017 asti. Tämä tarkoittaa, että venemallit ja varusteet, joita edelleen valmistetaan tuon ajankohdan jälkeen, on päivitettävä uuden direktiivin mukaisiksi. 17.1.2017 jälkeen ei vanhan direktiivin mukaisia veneitä saa enää valmistaa markkinoille.


EU:n Komissio on lisäksi määrännyt, että uuden direktiivin mukaisia todistuksia voidaan laatia 18.1.2016 alkaen. Valmistajilla on siis aikaa päivittää venemallit täyttämään uuden direktiivin vaatimukset. Venemallit, joita tällä hetkellä sertifioidaan, täyttävät jo uuden direktiivin vaatimukset.


Standardien muutokset tarkoittavat jatkossakin uusia testauksia

Itse direktiiviin ei ole tullut kovin paljon muutoksia koskien veneen rakenteellista turvallisuutta. Sen sijaan monet sertifiointityössä käytettävät standardit ovat uusiutuneet ja nämä aiheuttavat päivitystarpeen. Jatkossa tulee lisäksi venemalli tai varuste päivittää aina kun sitä koskeva standardi muuttuu. Ylimenokausi määritellään näissä tapauksissa standardikohtaisesti ja se voi olla 1 – 3 vuotta.

Standardeista suurin muutos on vakavuusstandardissa. Tämä tarkoittaa, että suuri joukko venemalleja joudutaan testaamaan uudestaan.

Venemallin päivitys on tapauskohtaista

Päivitystarpeen laajuus vaihtelee sen mukaan kuinka kauan venemallin vaatimustenmukaisuuden tarkastuksesta on. Tarkkaa yleispätevää listaa päivityksen kohteista on vaikea tehdä. Huvivenedirektiiviin liittyy yli 70 standardia ja niissä tapahtuneet muutokset standardiversion uudistuksien myötä ovat tapauskohtaisia.

VTT Expert Services seuraa puolestasi standardien muutoksia

​Tarkastusasiakkaanamme saat VTT Expert Services Oy:n asiantuntijoilta ajantasaisen tiedon ISO-standardien nykyisistä ja tulossa olevista versioista. Ole meihin yhteydessä hyvissä ajoin, jotta tarvittavat päivitykset voidaan ottaa huomioon esimerkiksi muotin kunnostuksen tai venemallin muun päivittämisen yhteydessä. Tarkastukset, kokeet ja laskelmat voimme tehdä valmiiksi jo etukäteen vaikka itse sertifiointi jätettäisiin ylimenokauden loppupuolelle.

Venevalmistajilla, jotka ovat itse tarkastaneet venemallin vaatimustenmukaisuuden, on nyt hyvä tilaisuus antaa tarkastus VTT Expert Services Oy:n hoidettavaksi. Näin valmistaja saa aina tiedon venemalliaan koskevan standardin muutoksesta ja tarvittavista päivitystarpeista. Jos valmistaja jatkossakin ns. ”itsesertifioi” veneensä, joutuu hän myös itse seuraamaan että vaatimustenmukaisuus on todettu voimassa olevien standardien mukaan.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00