Sign In

Tuotteesi maailmalle - seikkailua standardiviikodakossa

 

​Tiedätkö rasitukset, joita tuotteesi kohtaa lähtiessään maailmalle? Miten varmistat tuotteesi pääsyn perille asiakkaasi luokse ehjänä ja tuotteen luotettavan toiminnan elinkaarensa aikana. Tuotteeltasi vaaditaan mahdollisesti eri standardien mukaisia testauksia. Mitä ne tarkoittavat ja miten saat asiakkaasi vakuuttuneeksi tuotteesi luotettavasta toiminnasta.


Tuotesuunnittelun lähtökohtana tulisi olla aina tieto ympäristöolosuhteista, joihin tuote joutuu elinjaksonsa aikana. Ympäristöolosuhteilla tarkoitetaan tuotteen ympärillä vallitsevia fysikaalisia ja kemiallisia olosuhteita, joille tuote joutuu alttiiksi.

Tuotteen suunnittelu siten, että se toimii tyydyttävästi koko elinjaksonsa ajan, on erittäin hankala tehtävä. Tuote altistuu erilaisille ja monesti yllättäville ympäristörasituksille, joita suunnittelun yhteydessä on vaikea edes ottaa huomioon. Tuotteen kuljetus, varastointi, asennus käyttöpaikalle ja käyttöolosuhteen vaihtelut aiheuttavat riskejä, joihin tulisi pystyä varautumaan.

Toteutuneet ympäristöolosuhteet määrittelyjen taustalla

Elinjakson aikaisten ympäristörasitusten määrittelyssä ja kartoituksessa tulisi käyttää hyödyksi ensisijaisesti kokemusta ja todellisia mitattuja sekä tilastoituja arvoja ympäristöolosuhteista. Näiden lisäksi olisi hyvä olla käytettävissä aikaisempien samankaltaisiin sovellutuksiin suunniteltujen tuotteiden vaatimukset. Näiden tietojen perusteella ollaan melko varmalla pohjalla lähdettäessä määrittelemään tuotteelle ääriolosuhteita ja raja-arvoja suunnittelun lähtökohdiksi.

Panostamalla suunnitteluvaiheessa tuotteen määrittelyihin ja keräämällä olemassa olevista tuotteista kenttätietoja, saadaan parannettua tuotteen käyttövarmuutta ja säästettyä kokonaiskustannuksissa.

Standardi auttaa määrittämään ääriarvot kun pohjatietoa ei ole

Mikäli em. tietoja ei ole käytettävissä esim. aivan uuden tuotesovellutuksen suunnittelu, voidaan turvautua kenttäolosuhdemittauksiin ääriarvojen kartoittamiseksi tai turvautua standardoituun luokiteltuun tietoon ympäristöolosuhteista.

Esimerkiksi kansainvälisessä standardisointiorganisaatiossa IEC:ssä on tehty kattavat ympäristöolosuhteita määrittelevät ja luokittelevat standardisarjat:

  • IEC 60721-2, sisältää tietoa luonnossa esiintyvistä ympäristöolosuhteista 
  • IEC 60721-3, luokittelee ympäristöolosuhteet sovellutuskohtaisesti 
Tuotteille on myös olemassa omat standardoidut ympäristöolosuhdevaatimukset, jotka perustuvat edellä mainittuihin IEC:n standardisarjoihin, kuten ETSI:n (European Telecommunications Standards Institute) telelaitteita koskevat vaatimukset sekä EN 50125-1 junaympäristöön tulevat laitteet.

Lue lisää VTT Expert Services Oy:n elektroniikan ympäristötestauspalveluista.

Tule kuulemaan lisää

​Olemme mukana Mittaus & Testaus -tapahtumassa 27.-28.8.

Olavi Nevalaisen tietoisku ”Tuotteesi maailmalle – Seikkailua standardiviidakossa?
Keskiviikkona 27.8 klo 9.30 - 9.50
Torstaina 28.8 klo 13.30 - 13.50​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00