Sign In

Tekstiilituotteiden testauksella selvitetään akustisia ominaisuuksia, paloturvallisuutta ja mahdollisia haitallisia aineita

10.6.2014

​​

​Testauksella varmistetaan tekstiilituotteiden turvallisuus viranomaisia, hyväksyntöjä, kuluttajaturvallisuutta ja markkinointia varten.

Akustiikka paremmaksi sisustustekstiileillä

Sisustustekstiileillä ja dekoratiivisilla tekstiilielementeillä, jotka sijoitetaan esimerkiksi koville seinäpinnoille kuten mm. betoniseinät, voidaan vähentää huonetilan kaikuisuutta ja melutasoa erityisesti korkeilla äänentaajuuksilla.

"Kimeitä ääniä vaimentaessaan ne parantavat näin esim. puheen ja keskustelun ymmärrettävyyttä. Matalia ns. kumeita ääniä huonetekstiilit eivät juuri vaimenna rajallisen paksuutensa takia. Tehokkuus riippuu lähinnä niiden pinta-alasta suhteessa kovien pintojen alaan ja myös niiden äänen imukyvystä eli ääniabsorptiosta." kertoo VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Pekka Sipari.

"Mittaamme laboratorio-olosuhteissa tekstiilien, ryijyjen yms. materiaalien äänenimukykyä. Tuloksia käyttävät esimerkiksi arkkitehdit suunnitellessaan julkisten tilojen akustisia ominaisuuksia."

Haitalliset aineet selville

"Testaamme tekstiilien haitallisia aineita esim. kemiallisilla analyyseilla. Tekstiilien turvallisuutta varmistetaan mm. selvittämällä niiden hygieeenistä laatua, tekstiileissä käytettyjä ja niistä huoneilmaan haihtuvia kemiallisia yhdisteitä." toteaa VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Helena Järnström.

Esimerkkejä haitallisiin aineisiin liittyvästä testauksesta

  • Tekstiilien hygieenisen laadun selvittäminen (mm. sairaalatekstiilit) 
  • Tekstiilien kemiallinen turvallisuus (mm. antimikrobisten aineiden käyttö, formaldehydi) 
  • Huonekalujen ja sisustustekstiilien haihtuvien aineiden määrittäminen 

​Tekstiilien paloturvallisuusvaatimukset vaihtelevat käyttökohteen mukaan

Suomessa kuluttajakäyttöön myytävät patjat, sijauspatjat ja pehmustetut istuinhuonekalut eivät saa esim. syttyä savukkeesta eli niiden syttyvyysluokan on oltava vähintään SL 2 (tavanomaisesti syttyvä). Muille kodin sisusteille ei ole paloturvallisuusvaatimuksia.

Julkisten tilojen sisusteiden ja tekstiilien paloturvallisuuteen kiinnitetään huomiota palotarkastusten yhteydessä. Sisustettaessa on otettava huomioon sekä pintamateriaalien että sisusteiden paloturvallisuus. Jos paloturvallisuudessa havaitaan puutteita, voidaan antaa suosituksia tai määräyksiä sisusteiden paloturvallisuudesta.

Liikennevälineiden sisustustekstiileille laivoissa, linja-autoissa, junissa ja lentokoneissa on omat paloturvallisuusvaatimukset.

Tekstiilien palotestaus käytännössä

"Testaamme mm. verho- ja vaatetuskankaiden syttyvyys- ja liekinleviämisominaisuuksia sekä patjojen, vuodetekstiilien, pehmustettujen huonekalujen ja erilaisen somisteiden ja sisusteiden paloturvallisuutta. Kansainvälisten palokoemenetelmien mukaisilla laitteistoilla varmistamme sisustus- ja tekstiilituotteiden paloturvallisuus asetusten, sääntöjen, ohjeiden tai luokitusten näkökulmasta." kertoo VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Tiia Ryynänen.

"Teemme laboratoriossa myös laivoihin tulevien sisustus- ja tekstiilituotteiden paloturvallisuuden testausta kansainvälisten IMO-menetelmien mukaan sekä linja-autojen materiaalien tyyppihyväksyntään liittyvää testausta."

Esimerkkejä tekstiilien palotestauksista ja luokituksista

  • Pehmustetut huonekalut: EN 1021-1 ja -2 ja IMO 2010 FTPC Part 8 
  • Patjat ja vuodetekstiilit: EN 597-1 ja -2, IMO 2010 FTPC Part 9, EN ISO 12952-1 ja -2, EN 14533 
  • Verhot, riippuvat tekstiilit, kalvot ja teltat: EN 1101, EN 1102, EN 13773 ja IMO 2010 FTPC Part 7 
  • isusteet ajoneuvoissa: Linja-autosisusteiden E-sääntö 118 Annex 6, 7 ja 8, FMVSS 302, ISO 3795, DIN 75200 
  • Vaatetekstiilit: EN 1103 
  • Lasten yöasut: EN 14878 
  • Makuupussit: SFS 5431 

​Lisätietoja

Akustiset ominaisuudet: Pekka Sipari, tuotepäällikkö, 020 722 4849, pekka.sipari@vtt.fi
Paloturvallisuus: Tiia Ryynänen, tuotepäällikkö, 020 722 4827, tiia.ryynanen@vtt.fi
Haitalliset aineet: Helena Järnström, tuotepäällikkö, 020 722 6123, helena.jarnstrom@vtt.fi

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00