Sign In

Tarkista onko tuulilasinpesunesteesi pakattu turvallisesti

25.3.2014

​​​

Tuulilasinpesuneste luokitellaan ns. vaaralliseksi aineeksi, jonka kanisteri pitää aina testata ja tyyppihyväksyä eli todeta turvalliseksi. Tuulilasinpesunesteen vaarallisia aineita ovat etanoli, metanoli ja isopropanoli. Aineet luokitellaan pakkausryhmään II vaarallisten aineiden luokituksessa, jossa I on vaarallisin ja III vaarattomin.


VAK-tarkastuslaitoksen UN-hyväksyntä myönnetään pakkaukselle testauksen perusteella.

Testauksella varmistetaan, että pakkaus kestää ympäristön aiheuttamat vaikutukset kuten iskut, tärinän, lämmön ja kemikaalivanhennuksen. Samalla tarkistetaan, ettei sisältö pääse vuotamaan ja ettei pakkauksen materiaali reagoi kuljetettavan aineen kanssa ei toivotusti.

Hyväksytyissä kanistereissa on aina pysyvä UN-merkintä

Hyväksytyssä kanisterissa on näkyvälle paikalle merkitty pysyvällä merkintätavalla UN-merkintä, joka kertoo mille vaaralliselle aineelle kyseinen pakkaus soveltuu. Merkintä ei saa olla ainoastaan pakkausetiketissä, sillä tarrakiinnitteistä etikettiä ei katsota pysyväksi merkintätavaksi.

Testauksella varmistetaan turvallisuus käytännön olosuhteissa

Tuulilasinpesunesteen kanisterien testaus alkaa vanhennuksella, jolla kanisterit valmistellaan varsinaisiin tuotetesteihin. Kanisterit vanhennetaan jääetikalla, eli 99,85 % etikkahapolla, joka on standardineste etanoli-, metanoli- ja isopropanolipohjaisille kanisteriin pakattaville aineille. Testattavat kanisterit varastoidaan 21 vrk ajan +40 C lämpötilassa täytettynä etikkahapolla.

Standardinestekäsittelyn jälkeen kanisterit tyhjennetään, pestään vedellä ja aloitetaan tuotetestaukset. Kanistereille tehdään pudotuskoe jäähdytettynä joko -18 tai -40 C lämpötilaan muoviraaka-aineesta riippuen, tiiviyskoe, nestepainekoe ja 28 vrk kestävä pinoamiskoe +40 C lämpötilassa. Kanisterien pitää läpäistä kaikki nämä kokeet hyväksytysti.

Tärkeä osa tuotehyväksyntää on kanisterin suljin. Kanisteri ja suljin tuleekin aina hyväksyä yhdessä. Pakkaajan esim. tuulilasin pesunesteen valmistajan velvollisuutena on varmistaa pakkauksen toimittajalta että kanisteri ja suljin ovat yhdessä testattuja. Jotta pakkaaja voisi olla varma, että hän käyttää kanisterin kanssa hyväksyttyä suljinta, tulisi molemmat tuotteet hankkia kanisterin valmistajalta.

VTT Expert Services Oy:n VAK-tarkastuslaitospalvelut

VTT Expert Services Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus- ja hyväksyntälaitos eli VAK-tarkastuslaitos. Palveluitamme ovat mm. vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus ja UN-hyväksynnät, laadunvarmistus sekä määräaikaistarkastukset.

Lue lisää VAK-palveluistamme​.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00