Sign In

Rakennustuotteiden paloluokitus varmistaa rakennusten paloturvallisuutta – luokitusstandardi EN 13501-1

2.10.2014

​​

​Mihin paloluokitusta tarvitaan?

Rakennustuotteiden yhteisiä eurooppalaisia paloluokituksia tarvitaan ennen kaikkea rakennusten paloturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi yhtenäinen luokitus poistaa kaupan teknisiä esteitä kun rakennustuotteita ei tarvitse testata eri maiden luokitusten mukaisesti.

Rakennustuotteiden paloluokitusjärjestelmät ovat Euroopassa yhteisiä, mutta maat valitsevat järjestelmistä paloluokat, joita käyttävät rakentamismääräyksissään.

Rakennusten paloturvallisuus määräykset Suomessa on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelma E1:ssä.

Rakennustuotteen palokäyttäytymistä koskeva luokitus (luokitusstandardi EN 13501-1) on yksi palo-luokitusjärjestelmistä. Muita ovat rakennusosien palonkestävyysluokitukset (luokitusstandardit EN 13501-2,-3 ja -4), ja katteiden ulkopuolisessa palossa käyttäytymistä koskeva luokitus (luokitusstandardi EN 13501-5).

Rakennustuotteen paloluokituksen abc

Rakennustuotteen palokäyttäytymistä koskeva, standardin EN 13501-1 mukainen, luokka kertoo miten se vaikuttaa huonepalossa. Paloluokkia ovat A1, A2, B, C, D, E ja F.

A1-luokan tuote
Ei osallistu palamiseen missään palon vaiheessa (palamaton). Esimerkiksi mineraalivillat ja kuitubetonit, jotka sisältävät vain vähän orgaanista (palavaa ainesta) voivat olla A1-luokan tuotteita. Jos orgaanista ainesta on näissä tuotteissa korkeitaan 1,0 %, ovat ne A1-luokan tuotteita ilman testausta.

A2-luokan tuote 
Ei lisää olennaisesti palokuormaa eikä palonleviämistä täyden huonepalon vaiheessa (osallistuminen paloon erittäin rajoitettu). Esimerkiksi pinnoitetut mineraalivillat, kuitusementti-levyt ja maalatut metallilevyt voivat olla A2-luokan tuotteita.

B-luokan tuote 
Lämpöä vapautuu hitaasti ja rajallinen määrä kun tuotteeseen kohdistuu palava esine (esim. palava huonekalu, verho, roskakori). Esimerkiksi osa palosuojatuista puutuotteista kuuluu B-luokan tuotteisiin.

C-luokan tuote 
Niin kuin B-luokan tuote, mutta lämpöä saa vapautua nopeammin ja enemmän. Esimerkkinä palosuojaamattomat, puiset lattianpäällysteet (Cfl) kun alustana on A2-luokan tuote.

D-luokan tuote 
Niin kuin C-luokan tuote, mutta lämpöä saa vapautua nopeammin ja enemmän. Esimerkkinä palosuojaamattomat lastulevyt ja vanerit, tuotteen paksuudesta ja asennuksesta riippuen.

E-luokan tuote 
Kestää lyhyen aikaa pienen liekin vaikutusta ilman, että palo olennaisesti leviää. Esimerkkinä palosuojaamattomat lastulevyt ja vanerit.

F-luokan tuote
Ei täytä minkään yllämainitun luokan vaatimuksia tai luokkaa ei ole määritetty.

Savunmuodostus ja palavien pisaroiden luokat täydentävät paloluokitusta

Paloluokkien lisäksi rakennustuotteille määritetään savunmuodostuksesta kertovat savuluokat s1, s2 ja s3 sekä palavien pisaroiden luokat d0, d1 ja d2. Palotilanteessa tuotteesta tippuvat palavat pisarat voivat levittää tulipaloa.

Savunmuodostukseen liittyvien luokkien kuvaus käytännössä:
  • s3 luokka: savuntuotolle ei ole rajoituksia 
  • s2 luokka: kokonaissavuntuotolle ja savuntuoton muodostumisnopeudelle on rajoitukset 
  • s1 luokka: ankarammat vaatimukset kuin s2:ssa 

 
Tippuviin, palaviin pisaroihin liittyvien luokkien kuvaus käytännössä:
  • d2 luokka: ei rajoituksia palavien pisaroiden muodostumiselle 
  • d1 luokka: palavien pisaroiden palamisaika on rajattu 
  • d0 luokka: ei palavia pisaroita 

​​​Standardien mukaiset testaukset ammattitaidolla

Luokitusstandardissa EN 13501-1 on kerrottu eri luokissa käytettävät testausstandardit ja luokkiin liittyvät vaatimukset.

Määritämme rakennustuotteen paloluokan käytössämme olevilla standardien mukaisilla testauslaitteistoilla. Autamme tarvittaessa myös tuotteen paloluokitukseen tähtäävien koejärjestelyjen suunnittelussa.

Lue lisää rakennustuotteiden ja -materiaalien paloturvallisuuden palveluista.Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00