Sign In

E-sääntö linja-autojen sisämateriaalien paloturvallisuudesta: Tyyppihyväksynnän hakeminen ja testaus

1.6.2015

​​​​

                 
 

E-sääntö 118 linja-autojen sisämateriaalien paloturvallisuudesta on voimassa Suomessa seuraavasti:

  • Yli 22 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetun M3-luokan ajoneuvon on vastattava direktiivin 95/28/EY tai E-säännön 118 vaatimuksia 1.10.1999 alkaen. 

 
Direktiivin 95/28/EY mukaisten tyyppihyväksyntöjen myöntäminen päättyi 1.11.2012. Suomessa E-säännön mukaisen tyyppihyväksynnän myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Hyväksynnän edellyttämiä palotestejä tekevä ilmoitettu laitos Suomessa on VTT Expert Services Oy.

Tyyppihyväksynnän hakeminen

E-säännön mukaista tyyppihyväksyntää ajoneuvotyypille matkustamossa käytettyjen materiaalien palo-ominaisuuksien suhteen voi hakea ajoneuvon valmistaja tai valmistajan edustaja. Yksittäisen materiaalin tai tuotteen valmistaja tai valmistajan edustaja voi hakea komponenttityyppihyväksyntää materiaalille tai tuotteelle. Sisustuskokonaisuudelle voidaan hakea järjestelmähyväksyntää, jolloin jokaista sisutustuotetta ei tarvitse merkitä. Tyyppihyväksynnän myöntää Trafi.

Tyyppihyväksyntää haettaessa valmistajan on toimitettava Trafiin tyyppihyväksyntähakemus, tarvittavat piirustukset, kuvat ja E-säännön mukainen ilmoituslomake sekä testausselosteet, joista käy ilmi E-säännön vaatimusten täyttyminen. Ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä tyyppihyväksyntäviranomaisen on varmistuttava riittävistä menettelyistä tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ja valmistajan on tehtävä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa sopimus tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta.

Tyyppihyväksynnän saatuaan valmistaja varustaa tuotteensa E-säännön mukaisella tyyppihyväksyntämerkillä.

Testaus

VTT Expert Services Oy on ilmoitettu laitos E-säännön 118 mukaisessa palotestauksessa. Ilmoitetulla laitoksella on oikeus toimia tyyppihyväksyntätestejä tekevänä valvottuna testauslaitoksena.

Linja-autojen sisämateriaalien ja komponenttien paloturvallisuus mitataan koemenetelmillä, jotka on esitetty E-säännössä 118.

Käytettävät koemenetelmät riippuvat testattavan materiaalin sijainnista linja-autossa ja uusien hyväksyttävien tyyppien osalta 26.7.2016 jälkeen myönnettävissä tyyppihyväksynnöissä myös siitä onko materiaali linja-autossa pysty- vai vaakasuorassa kun 26.7.2012 voimaan tulleen muutoksen siirtymäaika päättyy.

Lue lisää

Uusitun E-säännön 118 rev. 1 vaikutukset linja-auton materiaalien palotestauksessaE-säännön 118 mukainen pystysuuntainen ja vaakasuuntainen palokoe samalla materiaalilla

Lisätietoja

​Lisätietoja ja toimintaohjeita tyyppihyväksyntää hakeville valmistajille:

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Henri Takkinen
henri.takkinen(at)trafi.fi
Puh. 029 534 5417

VTT Expert Services Oy
Tiia Ryynänen
tiia.ryynanen(at)vtt.fi
Puh. 020 722 4827​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00