Sign In

Direktiiveillä tavoitellaan energiatehokkuutta – asetuksilla kiihdytetään tuotekehitystä

24.3.2014

​​​

​EU:ssa pyritään tarmokkaasti tehostamaan energiankulutusta ja vähentämään ilmaston lämpenemistä edistäviä päästöjä. Tavoite on usein esitetty muodossa 20-20-20. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2020 mennessä tulisi energiankulutuksesta 20 % saada uusiutuvista lähteistä, kasvihuonekaasupäästöjä vähentää 20 % sekä energiatehokkuutta lisätä 20 %.


Tavoitteiden saavuttamisessa keskeisiä direktiivejä ovat energiatehokkuusdirektiivi (EED), rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) ja ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivit (Ecodesign EuP/ErP ja EL).

Käytännössä energiatehokkuus ei ole direktiivien kautta parantunut toivotulla nopeudella. Kehityksen vauhdittamiseksi Euroopan komissio on nopeuttanut kaikkia jäsenmaita suoraan sitovien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten valmistelua.

Tuoteryhmien ekosuunnitteluvaatimuksiin on varauduttava ajoissa

Euroopan komissio voi antaa ecodesign-direktiivin nojalla tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä. Ekosuunnitteludirektiivi (Ecodesign-direktiivi) velvoittaa tuotteiden valmistajia ja maahantuojia vasta, kun kyseiselle tuotteelle on Euroopan komission johdolla laadittu tuoteryhmäkohtaiset ekosuunnitteluvaatimukset. Näihin on tuotevalmistajien varauduttava ajoissa.

Tietylle tuoteryhmälle laadittavien ekosuunnitteluvaatimusten laadinta kestää 4-5 vuotta, jonka aikana teollisuudella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asetuksen sisältöön. Vaatimukset kohdistuvat tyypillisesti tuotteiden energiankulutukseen ja päästöihin sekä tuotteista annettavaan informaatioon. Kuluttajaa lähellä oleville tuotteille määritellään lisäksi vaatimukset energiamerkinnälle.

Viimeisimmät valmiit tai lähes valmiit asetukset koskevat esimerkiksi lämpöpumppuja, lämminvesivaraajia, lämmityskattiloita, kiertovesipumppuja, puhaltimia, ilmanvaihtokoneita ja liesituulettimia sekä valaisimia. Alkuvaiheessa on esimerkiksi ikkunatuotteita koskevan asetuksen valmistelu. Lue lisää valmisteilla olevista asetuksista täältä.

Energiamerkintä tähtää sähkön käytön vähentämiseen

Kun energiamerkintädirektiivi uusittiin vuonna 2010, sen soveltamisala laajeni kotitalouslaitteista koskemaan myös energiaan liittyviä tuotteita. Energiamerkintävaatimuksia voidaan näin ollen jatkossa asettaa aiempaa laajemmalle joukolle tuotteita.

Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavien vaatimusten arvioidaan säästävän sähköä 1 116 TWh EU:ssa vuonna 2020, mikä on n. 5 % ensisijaisesta energiankulutuksesta. Tämä on neljäsosa EU:n tavoitteesta vähentää energiankulutusta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Sähkön käytön väheneminen aiheuttaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, kun valtaosa sähköntuotannosta EU:n alueella perustuu fossiilisiin polttoaineisiin.

CE-merkintä koskee myös ekosuunnitteluvaatimuksia

Ennen kuin asetuksen kohteena oleva tuote saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, siihen on kiinnitettävä CE-merkintä. EY-vaatimustenmukaisuudesta on annettava vakuutus, jossa valmistaja tai sen valtuutettu edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että tuote on asetuksen kaikkien asiaankuuluvien säännösten mukainen. Tuotetta voi koskea ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivien ja asetusten lisäksi useat muutkin säännökset, kuten esimerkiksi rakennustuoteasetus (CPR) tai koneturvallisuusdirektiivi (MD).

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivien uudelleenkatselmointi on käynnistymässä. Energiavirasto järjestää aiheesta kansallisen kuulemistilaisuuden syksyllä 2014.

Lue lisää ekosuunnitteludirektiivistä ja energiamerkinnästä

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00