Sign In

Ydinvoimalassa elektroniikan luotettavuutta varmistetaan tarkastuksilla ja testauksella

16.12.2013

​​​​​

​Ydinvoimalan automaatiojärjestelmissä vaaditaan elektroniikalta luotettavuutta ja kestävyyttä. Näitä asioita Teollisuuden Voima Oyj ja VTT Expert Services Oy varmistavat yhteistyöllä Olkiluodossa. Avainasemassa on ydinvoimalan häiriöttömän ja turvallisen toiminnan takaaminen.


”Ydinvoimalan automaatiojärjestelmien kunnosta pidetään huolta mm. kattavalla määräaikakoeohjelmalla, jonka puitteissa tärkeimpiä toimintoja testataan säännöllisesti. Lisäksi keskeisessä roolissa ovat järjestelmien, laitteiden ja niiden komponenttien ikääntymisen hallintaan liittyvä seuranta, tilastointi, tarkastukset, testaukset ja tarvittavat huoltotoimenpiteet” toteaa Teollisuuden Voima Oyj:n automaatiotoimiston päällikkö Olli Hoikkala.

Kantavana ajatuksena on ennakoiminen. Kun mahdolliset ongelmat tai muutostarpeet havaitaan hyvissä ajoin, saadaan aikaa suunnitella ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet ilman että laitosten turvallisuus vaarantuu tai sähköntuotanto häiriintyy.

Tarkastuksissa etsitään ikääntymisen merkkejä

​Yksi osa Olkiluodon ydinvoimaloiden elektroniikan ikääntymisen hallintaa ovat VTT:n tekemät tarkastukset.

”Käymme vuosittaisessa tarkastuksessa läpi ennakolta sovitut kohteet, joissa tutkimme muutoksia. Pyrimme löytämään elektroniikasta ikääntymisen merkkejä ja muita ilmiöitä, jotka mahdollisesti enteilevät vikoja. Tarkoituksena on varmistaa, että esim. yksittäiset komponentit ovat luotettavassa kunnossa ja toimintavalmiudessa” toteaa VTT Expert Services Oy:n liiketoimintapäällikkö Antti Turtola.

Yhteistyö tarkastusten osalta on jatkunut vuodesta 1997. ”Pitkä kumppanuus tuo jatkuvuutta toiminnan kehittämiseen. Lisäksi on hyvä, että tarkastuksen tekee aidosti riippumaton toimija”. Sanoo Hoikkala

Nopeutettu elinikätestaus kurkistaa luotettavasti tulevaisuuteen

​”Elinikätestausta tarvitsemme mm. kelpoistuksessa kun esim. arvioimme mahdollisen uuden varaosan soveltuvuutta ydinvoimalan olosuhteisiin. Silloin meidän pitää tietää varmasti kuinka kauan osa toimii luotettavasti.” kertoo Hoikkala

Elinikätestausta voidaan käyttää myös silloin kun halutaan arvioida jonkin ydinvoimalassa jo käytössä olevan osan jäljellä olevaa elinikää.

”Tällaisessa nopeutetussa elinikätestauksessa tutkitaan esim. jonkin komponentin kestävyyttä ja elinikää tietyissä olosuhteissa. Käytännössä altistamme tutkittavan komponentin esim. lämpötilan vaihteluille, kosteuden vaihteluille, mekaanisille rasituksille, sähköisille rasituksille ja staattisen sähkön purkauksille. Testauksella pystymme luotettavasti osoittamaan kuinka kauan osa kestää realistisissa käyttöolosuhteissa”. summaa Turtola.

VTT Expert Services on kumppanisi elinikätestauksessa

Nopeutettu elinikätestaus antaa luotettavaa tietoa elektroniikan eliniästä tietyissä käyttöolosuhteissa. Teemme testaukset standardin IEC62506 Methods for product accelerated testing mukaisesti.

Käytännössä testauksessa käytetään erilaisia testausympäristöjä

  • Lämpötila ja sen vaihtelu 
  • Kosteus ja sen vaihtelu (mahdollinen tiivistyminen) 
  • Mekaaniset rasitukset – tärinä, iskut ja jyskytys 
  • Sähköiset rasitukset – ylikuormitus / ylijännite (EOS, Electrical Overstress) 
  • Staattisen sähkön purkaukset (ESD, Electrostatic Discharge) 
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00