Sign In

Venemallien vaatimuksenmukaisuus päivitettävä uuden direktiivin mukaiseksi

12.11.2013

EU:n parlamentti hyväksyi 9.10.2013 uuden huvivenedirektiivin. Kolmen vuoden ylimenoajan jälkeen se korvaa nykyiset huvivenedirektiivit 94/25/EY ja 2003/44/EY.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että venemallit jotka ovat tuotannossa vielä vuoden 2016 jälkeen pitää päivittää uuden direktiivin mukaisiksi. Ylimenokauden aikana veneitä voidaan valmistaa vielä vanhojen direktiivien mukaan.

Päivitys tarkoittaa, että venemallin on täytettävä voimassa olevat vaatimukset ja standardit. Venemallit pitää mallikohtaisesti käydä läpi ja varmistaa, että ne ovat vaatimustenmukaisia uuden direktiivin suhteen.

Jatkossa venemalli on päivitettävä aina standardin uudistuessa

Tähän saakka venemallia on voitu valmistaa niiden standardiversioiden mukaan, jotka olivat voimassa kun veneen vaatimustenmukaisuus tarkastettiin, ellei veneelle ole tehty myöhempiä muutoksia.

Tulevaisuudessa venemalli on kuitenkin päivitettävä aina, kun sitä koskeva standardi uudistuu. Standardin uusiutuessa tullaan antamaan ylimenoaika, jonka aikana tuote on päivitettävä uusien vaatimusten mukaiseksi.

Venevalmistajalle tuleekin nyt lisää vastuuta, sillä hänen on seurattava muuttuvatko vaatimuksenmukaisuuden varmentamisessa käytetyt standardit.

Venemallin päivitys käytännössä

Päivitystarpeen suuruus vaihtelee sen mukaan kuinka kauan venemallin vaatimustenmukaisuuden tarkastuksesta on. Tarkkaa yleispätevää listaa päivityksen kohteista on vaikea antaa, sillä huvivenedirektiiviin liittyy yli 70 standardia ja niissä tapahtuneet muutokset standardiversion uudistuksien myötä ovat tapauskohtaisia.

VTT Expert Services on apuna muutoksessa

Teemme akkreditoituna Ilmoitettuna laitoksena (NB nro 0537) veneiden, venevarusteiden ja venetuotannon tarkastuksia huvivenedirektiivin vaatimusten mukaan.

Olemme tyyppitarkastaneet jo noin 500 venemallia. Myönnämme tyyppitarkastettuihin venemalleihin VTT-sertifiointikilven, joka osoittaa että venemallin ja mahdollisesti tuotannon on tarkastanut puolueeton asiantuntija.

Asiakkaanamme varmistat veneidesi vaatimuksenmukaisuuden myös jatkossa. Pidämme asiakkaamme ajan tasalla mm. standardien uudistumisesta.

Lue lisää 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00