Sign In

Ikkunan testauksella varmistetaan toimivuutta ja turvallisuutta

12.9.2013

Ikkunat joutuvat käytössä monenlaisiin rasituksiin. Niiden pitää kestää mekaanista rasitusta ja erilaisia sääolosuhteita. Ääneneristävyys ratkaisee mm. sen, kuinka paljon katumelua kuuluu asuntoon sisälle. Lämmönläpäisy eli U-arvo on ikkunan energiatehokkuuden kannalta tärkeä ominaisuus. Kaikkia näitä testataan ikkunoista VTT Expert Services Oy:n testauslaboratoriossa Espoon Otaniemessä.

”Lisäksi testaamme esimerkiksi ikkunoiden palo-ominaisuuksia sekä murron- ja luodinkestävyyttä.” kertoo ikkunatestauksen konkari VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Pekka Sipari.

Säänkestävyys ja lämmönläpäisy (U-arvo)

Käytännössä säänkestävyyden osalta testataan mm. ikkunan ilmatiiviyttä, sadeveden pitävyyttä ja tuulenpaineen kestävyyttä sekä lämmönläpäisyä (U-arvo).

”Meillä on testausta varten myös Zebra-sääkaappilaitteisto, jossa ikkunan käyttäytymistä voidaan simuloida erilaisissa ulkoilman sääolosuhteissa. Ikkuna asennetaan kahden testauskammion väliin. Kylmäkammiossa jäljitellään erilaisia sääolosuhteita, esim. lämpötilaa voidaan säätää +60 asteesta aina -20 asteeseen. Sadetusta voidaan ohjelmoida haluttuihin jaksoihin ja puhaltimin saadaan aikaan tuulta. Vastaavasti lämpimän puolen testikammion olosuhteet vastaavat yleensä rakennuksen sisäolosuhteita, mutta niitäkin voidaan varioida tarvittaessa.” kertoo Sipari.

Kaiuntahuoneissa testataan akustisia ominaisuuksia kuten ääneneristävyyttä

”Ääneneristävyyttä testattaessa ikkuna asennetaan kahden kaiuntahuoneen väliseen seinään. Toiseen huoneeseen aiheutetaan kovaa ääntä ja molemmissa kaiuntahuoneissa mitataan äänitasot. Mitatuista äänitasoista voidaan päätellä kuinka paljon kaiuntahuoneiden välissä oleva ikkuna eristää ääntä käytännössä esim. liikennemelussa” toteaa Sipari. 

Mekaaninen kestävyys

Mekaanisen kestävyyden osalta testataan mm. saranoiden lujuutta, ikkunan jäykkyyttä ja iskunkestävyyttä.

Ikkunan avattuun puitteeseen kohdistetaan voimarasituksia standardien mukaan mitaten samalla taipumia ja vääntymiä ja tarkastelemalla mahdollisesti syntyviä vaurioita.

Ikkunoille on myös mahdollista teettää iskunkestävyyskokeita, joissa mitataan lasirakenteen rikkoutumista. Ikkunalasiin voidaan kohdistaa isku mm. tietyltä heilahduskorkeudelta päästettävän 50 kg painavan kärrynpyöräparin avulla (heilurikoe).

Palotestauksessa mitataan tiiviyttä ja lämpötilaa

Palotestausta vaaditaan ikkunoilta esim. silloin, kun ne ovat osa osastoivaa rakennetta.

Ikkunoiden palotestaus tehdään uusinta tekniikkaa olevilla nestekaasu-uuneilla. Käytännössä palotestauksessa tarkastellaan ikkunan paloteknistä tiiviyttä ja eristävyyttä. Kokonaisuutena testataan ikkunan palonkestoaikaa. Se on minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan voidaan osoittaa täyttävän sille asetetut vaatimukset.

Katso video ikkunan palotestauksesta

VTT Expert Services testaa ikkunat ilmoitettuna laitoksena

VTT Expert Services Oy:n rakennustuotteiden ilmoitettu laitos, joka tarkoittaa että teemme CE-merkintään liittyviä ilmoitetun laitoksen testaus-, tarkastus- ja sertifiointitehtävät.

Suurin osa ikkunoista kuuluu suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisjärjestelmässä AVCP-luokkaan 3. Tämä tarkoittaa sitä, että ikkunoilta vaaditaan CE-merkinnän takia ilmoitetun laitoksen tekemää tyyppistestausta, johon kuuluu lämmönläpäisykerroin ja yleensä myös ilmatiiviys, sadeveden pitävyys sekä tuulenpaineen kestävyys. Lisäksi on selvitettävä tuotteen ääneneristävyys, jos rakennusalueella on julkisivua koskevia ääneneristysvaatimuksia.

Lue lisää rakennustuotteiden CE-merkintäpalveluista

Tutustu ikkunoiden ja ovien testaukseen

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00