Sign In

Suoritustasoilmoitus eli DoP, sisältö ja toimittaminen

1.7.2013

Keskeinen osa rakennustuotteen CE-merkintää on tuotteen ominaisuuksien suoritustasoilmoitus eli DoP (Declaration of Performance). Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa sen tietojen oikeellisuudesta.

Käytännössä suoritustasoilmoitus on ilmoitus siitä, että tuotteen valmistus, tuotannon sisäinen laadunvalvonta ja testit on tehty harmonisoidun tuotestandardin (tai ETAn) mukaisesti ja että ne vastaavat standardin vaatimuksia. Ilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja luokat. Suoritustasoilmoitus on määrämuotoinen rakennustuoteasetuksen liitteen III mukaan.

Suoritustasoilmoituksen sisältö

 • Tuotetyyppi
 • Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunniste
 • Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus
 • Valmistajan nimi, kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite
 • Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi, kauppanimi tai tavaramerkki ja osoite
 • Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä 1+, 1, 2+, 3 tai 4
 • Ilmoitetun laitoksen nimi, numero, tehtävien kuvaus, sertifikaatti tai todistus, sekä yhdenmukaistetun standardin viitenumero (hEN)
 • Teknisen arviointilaitoksen nimi, numero, tehtävä, sertifikaatti tai todistus, sekä eurooppalaisen teknisen arvioinnin ja arviointiasiakirjan viitenumero (ETA)
 • Ilmoitetut suoritustasot
 • Allekirjoitukset

 

Suoritustasoilmoituksen toimittaminen

 • Suoritustasoilmoitus voi olla sähköinen tai paperimuotoinen
 • Toimitetaan paperilla, jos vastaanottaja sitä vaatii
 • Toimitetaan sen jäsenvaltion vaatimalla kielellä missä tuote asetetaan markkinoille

 

Tutustu malliin suoritustasoilmoituksesta

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00