Sign In

Näin toteutat rakennustuotteen CE-merkinnän

13.6.2013

​Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi, kun rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.7. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 30.6. jälkeen markkinoille saatetut eli tehtaan porteista ulos ajetut tuotteet on CE-merkittävä.

Pakollisuus koskee tuotteita, joilla on harmonisoitu tuotestandardi tai ETA (Eurooppalainen tekninen arviointi). Merkinnän edellyttämät toimenpiteet määritetään standardissa tai ETAssa.

CE-merkinnän vaiheet


1. Tarkista kuuluuko rakennustuote CE-merkinnän piiriin eli onko tuotteella harmonisoitu tuotestandardi tai ETA (Eurooppalainen tekninen arviointi)​
Tarkista HeN Helpdeskistä onko tuotteella harmonisoitu tuotestandardi.


2. Selvitä standardin edellyttämät toimenpiteet

Tarkista standardin soveltamisala, vaatimukset ja testimenetelmät sekä vaatimuksenmukaisuuden arviointi. Löydät keskeisimmät tiedot standardin liitteestä ZA, jossa kerrotaan CE-merkintävaatimukset, vaatimuksenmukaisuusluokka tai -luokat (AVCP), valmistajan ja ilmoitetun laitoksen tehtävät sekä ilmoitettavat ominaisuudet.

3. Selvitä valmistajan tehtävät ja missä määrin tarvitset ilmoitetun laitoksen toimenpiteitä
Käytännössä tämä asia kerrotaan AVCP-luokkien (Assessment and Verification of Constancy of Performance) avulla. Luokkia on 5: 1+, 1, 2+, 3 ja 4. Järjestelmä määrittelee miten ilmoitettu laitos osallistuu tuotteen ominaisuuksien ja laadunvalvonnan varmentamiseen. Luokassa 4 valmistaja voi tehdä kaikki CE-merkinnän edellyttämät toimenpiteet itse ja tästä alaspäin ilmoitetun laitoksen rooli kasvaa.

Tutustu rakennustuotteiden AVCP-luokk​iin tästä.

4. Teetä tarvittavat testit ja arvioinnit
Luokissa 2+ ja 4 valmistaja voi tehdä tarvittavat testit itsenäisesti tai teettää ne halutessaan ulkopuolisella. Muissa luokissa testit ja arvioinnit tekee ilmoitettu laitos. 

5. Sovita tuotanto, tuotannon sisäinen laadunvalvonta ja tukitoimet vaatimusten mukaisiksi
Tuoteryhmäkohtaisia ohjeita tuotannon sisäiseen laadunvalvontaan on tuotestandardeissa ja ETA hyväksyntäohjeissa.

6. Laadi suoritustasoilmoitus
Valmistaja laatii tuotteen ominaisuuksien suoritustasoilmoituksen eli Dopin (Declaration of Performance) ja vastaa sen tietojen paikkansapitävyydestä. DoP on ilmoitus siitä, että tuotteen valmistus, tuotannon sisäinen laadunvalvonta ja testit on tehty harmonisoidun tuotestandardin (tai ETAn) mukaisesti ja vastaa sen vaatimuksia. Ilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja luokat.

Lue lisää suoritustasoilmoituksesta eli DoPista.

HeN Helpdeskistä löydät esimerkkejä suoritustasoilmoituksista.

7. Kiinnitä tuotteeseen CE-merkintä
Valmistaja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän ennen kuin saattaa sen markkinoille. CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot löytyvät tuotestandardin kohdalla liitteestä ZA.

8. Huolehdi vuosittaisesta laadunvalvonnasta ja testausohjelmien mukaisesta lisätestauksesta
Muista, että asiakirjoja pitää säilyttää 10 vuotta.

Linkkivinkki

hEN Helpdesk on lanseerattu.

Lue lisää

Vinkit onnistuneeseen CE-merkintätyöhön.

Rakennustuotteen suoritustasoilmoitus eli DoP.

VTT Expert Services on apunasi CE-merkintäasioissa

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden ilmoitettu laitos ja EOTAn jäsenlaitos. Palvelumme auttavat kaikissa CE-merkinnän vaiheissa. Saat meiltä ilmoitetun laitoksen testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalvelut. Myönnämme rakennustuotteille myös eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä eli ETA-hyväksyntöjä. Varmistamme, että tuotteen vaatimustenmukaisuus on arvioitu ja varmennettu asiaankuuluvalla tavalla.

Lue lisää CE-merkintäpalveluistamme.


Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00