Sign In

Kun kemiallinen mittaus ei kerro hajun syytä luotetaan ihmisnenään

12.6.2013

Kiinteistöjen hajuongelmat ovat varsin tavallisia. Taustalla voi olla esim. pilaantunut, kastunut tai vanha rakennusmateriaali. Myös palo- ja öljyvahinkojen seurauksena saattaa esiintyä hajuhaittoja. Vaikka kysymys ei olisi haitallisista hiukkasista tai mikrobeista, ovat hajuhaitat usein viihtyisyyttä alentavia.

Aina kemiallisilla mittauksilla ei pystytä todentamaan kaikkia hajun aiheuttajia. Silloin käytetään aistinvaraista arviointia. Vain ihmisaistein voidaan havaita hyvinkin pieninä pitoisuuksina useiden erilaisten molekyylien yhteisvaikutuksessa syntyvä kokonaisuus, johon kiinteästi liittyy mielikuva aistimuksen laadusta esim. hajusta.

Sisäilman viihtyisyys on arvioinnissa avainasemassa

Aistinvaraisessa päästömittauksessa arvioitavana oleva hajun mahdollinen lähde konkreettisesti haistellaan. Laboratoriossa apuna käytetään tarkoitukseen sopivia haistelukammioita, joiden koko on 100 litrasta 4,5 kuutioon. Haistelun tuloksena arvioidaan onko materiaali/näytekappale hyväksyttävä sisäilman viihtyisyyden kannalta. Tyypillisesti arvioon osallistuu n. 20 henkilöä. Menetelmä perustuu standardiin ISO 16000-28.

Kammiomenetelmän lisäksi voidaan käyttää VTT Expert Services Oy:n pitkän koulutuksen saanutta ja monipuolisesti erilaisia standardimenetelmiä tuntevaa ammattilaisraatia.

VTT Expert Services on aistinvaraisen emissiomittausten erikoisosaaja

VTT Expert Services Oy tekee rakennusmateriaalien päästömittaukset akkreditoidusti (T001) M1-luokituksen testausprotokollan ja standardin ISO 16000-9 mukaan. Olemme Rakennustietosäätiön ja Eviran hyväksymä testauslaboratorio.

Palveluitamme ovat

  • Rakennusmateriaalien päästömittaukset laboratoriossa (kammiokoko 100 litrasta 4,5 kuutioon)
  • Rakennusmateriaalien päästömittaukset kentällä oikeasta rakenteesta

 

Lue lisää

Rakennusmateriaalien päästömittaukset.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00