Sign In

Vesivahingon taustalta löytyy usein messinkiosan vaurio

22.3.2013

Messinkiosien vauriot ovat yleisiä vesijärjestelmien vuotojen aiheuttajia. Pienten, yksittäisten osien murtumista aiheutuu kiinteistöissä vuosittain suuria vesivahinkoja. Tyypillisiä messinkiosia vesijärjestelmissä ovat esimerkiksi putkiyhteet, mutterit, liittimet ja hanat. Tavallisimpia vesivahinkoihin johtavia messinkiosien vaurioita ovat putkiyhteiden tai liittimien murtumat.


Valmistusvirhe voi olla yksi syy messinkiosion vaurioitumisen. Messingin sisäiset jännitykset, vääränlainen mikrorakenne tai seostus voi johtaa osan vaurioitumiseen.

Vaurion taustalla voi olla myös vesikalusteiden virheellinen asennus, kuten muttereiden ylikiristys tai muu osaan kohdistettu ulkoinen kuormitus.

Messinkiosat ovat alttiita myös kemialliselle ympäristölleen. Käytännössä veden laatu ja osan pinnoille päässeet aineet voivat edesauttaa säröjen ja murtumien syntymistä.

Jännityskorroosio on messingin vihollinen

Messingin korroosionkesto vesijärjestelmissä on yleisesti ottaen hyvä. Epäedulliset olosuhteet saattavat kuitenkin lyhentää messinkiosan käyttöikää ja altistaa osaa messingille tyypillisille korroosiovaurioille.

Usein esimerkiksi messinkiset kierreosat kärsivät vetojännityksen ja kemiallisen ympäristön yhteisvaikutuksesta syntyvästä jännityskorroosiosta, joka voi ilmetä komponentissa vasta käytön myötä.

Toinen messingeille tyypillinen korroosiomekanismi on sinkinkato.

Messinkikomponenttien vaurioita voi ehkäistä suojaamalla osia ympäristökuormitukselta. Esimerkiksi eloperäinen lika ja ilman mukanaan tuomat epäpuhtaudet sekä kosteus ovat usein osatekijänä messingin jännityskorroosiossa.

VTT Expert Services selvittää vaurioiden syyt

VTT Expert Services Oy:n messinkikomponenttien vauriotutkimuksia käytetään esim. kun halutaan selvittää vesijohtojärjestelmien vuotojen aiheuttajia.

Messinkikomponentin vaurioselvitys koostuu materiaalin vaatimuksenmukaisuuden tutkimuksesta, jossa määritetään metalliseoksen kemiallinen koostumus, kovuus ja mikrorakenne, murtopintatutkimuksesta mikroskopian (OM, SEM) avulla sekä pintoihin tarttuneiden ainesten kemiallisista analyyseistä (esim. XRF, XRD, FTIR, SEM-EDS). Analyysituloksia peilataan kohteesta ja käyttöympäristöstä saatuihin kokemusperäisiin tai mitattuihin tietoihin.

Vaurioselvityksen lopputuloksena saadaan selville komponentin vauriomekanismi ja käsitys vaurioon johtaneista syistä.

Lue lisää

Messinkikomponenttien vauriotutkimukset

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00