Sign In

Rakennustuotteiden uusi tuotehyväksyntälaki muuttaa kansallisia hyväksyntätapoja

26.3.2013

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä muuttuu 1.7.2013 kun voimaan tulevat eurooppalainen rakennustuoteasetus ja uusi kansallinen rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki. Rakennustuoteasetuksen myötä eurooppalainen CE-merkintä muuttuu pakolliseksi. Muutos ei koske tuotteita, joilla ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä arviointia. Tällaiset rakennustuotteet hyväksytään jatkossakin kansallisen tuotehyväksyntälain mukaisesti.

4 kansallista hyväksyntätapaa

Rakennustuotteiden uusi tuotehyväksyntälaki tuo muutoksia kansallisiin hyväksyntämenettelyihin. Tyyppihyväksyntä säilyy, mutta varmennettu käyttöseloste korvataan varmennustodistuksella.

Jatkossa tuotteen, jolla ei ole CE-merkintämahdollisuutta, voi Suomessa hyväksyttää:

  • Tyyppihyväksynnällä
  • Varmennustodistuksella
  • Valmistuksen laadunvalvonnalla
  • Rakennuspaikkakohtaisella kelpoisuuden osoittamisella


Tyyppihyväksynnän rooli säilyy ennallaan. VTT Expert Services Oy myöntää jatkossakin tyyppihyväksyntiä. Tyyppihyväksyntäasetuksiin on kuitenkin tulossa jonkin verran muutoksia.

Varmennustodistuksella tarjotaan jatkossa tyyppihyväksyntää hallinnollisesti kevyempi menettely rakennustuotteen hyväksymiselle. Varmennustodistus voidaan asetusluonnoksen (tilanne 21.3.2013) mukaan myöntää 33 tuotteelle esim. valmisbetonille, raudoitustangoille, raudoitusverkoille ja jänneteräksille sekä puurakenteisille seinä-, alapohja-, välipohja- ja yläpohjaelementeille. Varmennustodistuksen myöntää ympäristöministeriön hyväksymä toimielin. VTT Expert Services Oy hakee varmennustodistuksen myöntäjän statusta usealle tuotteelle.

Kolmas vaihtoehto osoittaa rakennustuotteen kelpoisuus rakentamiseen on valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen. Tällöin ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja varmentaa rakennustuotteen tuotantoprosessin. Myös VTT-sertifikaattiin voi liittyä laadunvalvonnan varmentamista. VTT Expert Services Oy hakee valmistuksen laadunvalvojan statusta usealle tuotteelle.

Jos tuotteella ei ole tyyppihyväksyntää, varmennustodistusta tai valmistuksen laadunvalvontaa, on se mahdollista hyväksyttää ns. rakennuspaikkakohtaisella kelpoisuuden osoittamisella.

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tähtää turvalliseen asumiseen

Tuotehyväksyntälaki ja rakennustuoteasetus tähtäävät tuotteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen olennaisten teknisten ominaisuuksien osalta. Nämä vaatimukset koskevat mekaanista lujuutta, paloturvallisuutta, hygieniaa, terveyttä, ympäristöä, käyttöturvallisuutta, meluntorjuntaa, energiataloutta, lämmöneristystä ja kyseisten ominaisuuksien pysyvyyttä.

Käytännössä rakennustuotteiden on oltava sellaisia, että niitä käyttämällä täytetään rakennuksille asetetut olennaiset vaatimukset. Rakennustuotteiden kelpoisuus rakentamiseen voidaan jatkossa osoittaa Suomessa tuotehyväksyntälain mukaisesti esim. tyyppihyväksynnällä tai varmennustodistuksella ja Euroopan talousalueella CE-merkinnällä.

Lue lisää palveluistamme

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00