Sign In

Rakennusmateriaalien vaarallisten aineiden päästöt osaksi CE-merkintää - uusia vaatimuksia valmistajille

22.3.2013

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi kun rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.7.2013. Lähivuosina CE-merkintä tuo mukanaan muutoksia myös rakennusmateriaalien vaarallisten aineiden emissiovaatimuksiin. Viiimeistelyä vaille oleva uusi testausstandardi yhdenmukaistaa vaarallisten aineiden päästöjen vaatimuksiin liittyvät eri maiden käytännöt. Tämä tuo uusia testausvaatimuksia suomalaisillekin rakennusmateriaalivalmistajille.


Tällä hetkellä Suomessa laajasti käytössä oleva M1-merkintä on jo tehokkaasti vähentänyt päästöjä ja parantanut rakennusten sisäilmaa. Vapaaehtoinen merkintä on jo yli 2200 tuotteella. ”Merkki on yleisesti käytössä Suomessa myytävissä pintamateriaaleissa esim. maaleissa, mutta myös tasoitteissa, eristeissä ja runkorakenteissa. Käytännössä koko talon voi rakentaa M1-merkityillä rakennusmateriaaleilla.” toteaa VTT Expert Services Oy:n erityisasiantuntija Helena Järnström.

Jatkossa M1 ei enää riitä – vaatimukset kiristyvät

Suomalaiset rakennusmateriaalivalmistajat ovat siis tottuneet selvittämään omien tuotteidensa päästöarvot. CE-merkin vaatimukset tulevat kuitenkin jatkossa sisältämään M1-merkkiä tarkempia vaatimuksia esimerkiksi yksittäisten yhdisteiden osalta. Yhden päästöarvon sijaan pitääkin esittää omat arvot jokaisesta yhdisteestä mikäli tuotetta markkinoidaan koko Euroopan alueella.

Myös testausajankohtaan saattaa tulla muutoksia. M1-luokituksessa tuotteet on testattu neljän viikon ikäisinä. Uusiin vaatimuksiin on odotettavissa lisäksi 3 päivän testitulos. Tämä koskee erityisesti Saksaan myytäviä tuotteita. Jatkossa rakennusmateriaalista on siis hyvä olla tiedossa kahden testausajankohdan tulokset.

Uudet päästövaatimukset tulevat osaksi rakennusmateriaalien CE-merkintää aikaisintaan vuonna 2015.”Uudet vaatimukset on hyvä ottaa jo nyt huomioon tuotekehitysvaiheessa. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä siinä vaiheessa, kun tuote on jo markkinoilla ja uudet vaatimukset tulevat voimaan.” toteaa Järnström.

VTT Expert Services on emissiomittausten erikoisosaaja

Autamme sinua varmistamaan, että tuotteesi täyttävät vaarallisten aineiden päästöille asetettavat vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Voit varmistaa ominaisuudet kansallisen luokituksen (M1) mukaan tai valmistautua CE-merkinnän mukana tuleviin lisävaatimuksiin.

Palveluitamme ovat

  • Rakennusmateriaalien päästömittaukset laboratoriossa (kammiokoko 100 litrasta 4,5 kuutioon)
  • Rakennusmateriaalien päästömittaukset kentällä oikeasta rakenteesta

VTT Expert Services Oy tekee rakennusmateriaalien päästömittaukset akkreditoidusti (T001) M1-luokituksen testausprotokollan ja standardin ISO 16000-9 mukaan, mihin tuleva CE- testistandardi perustuu. Olemme Rakennustietosäätiön ja Eviran hyväksymä testauslaboratorio.

Lue lisää

Rakennusmateriaalien emissiomittauspalvelut

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00