Sign In

VTT Expert Services Oy järjestää vuonna 2013 kohdennettuja koulutuksia turvallisuusstandardien käytännön sovelta

9.1.2013

Tietoa standardien käytännön soveltamisesta!

VTT Expert Services Oy järjestää vuonna 2013 kohdennettuja koulutuksia turvallisuusstandardien käytännön soveltamisesta.

VTT Expert Services Oy:n kansainvälisesti tunnustettuihin turvallisuusstandardeihin perustuvat koulutuspalvelut täydentävät yritysten tarpeita turvallisuustavoitteiden jalkauttamisessa kotimaisten ja kansainvälisten projektien toteutuksessa.

Kaksipäiväisessä kohdennetussa koulutuksessa käsitellään turvallisuusstandardien velvoittamat menettelyt eri sovelluksissa ja osallistujien esille tuomat käytännön haasteet. Kohdennetuissa koulutuksissa saavutetaan merkittävä etu tavanomaiseen koulutukseen nähden, koska turvallisuusstandardien soveltaminen viedään yleisistä periaatteista toteutuksen tasolle toimiala- ja sovelluskohtaisesti. Koulutus on hyödyllinen henkilöille, jotka työssään ovat tekemisissä toiminnallisen ja teknisen turvallisuuden ja siihen liittyvien yritysvastuiden kanssa.

Turvallisuusstandardien koulutusohjelma 2013

EN 50126 / EN 50128 / EN 50129 rautatiejärjestelmät ja RAMS

Aika: 23.-24.5.2013 klo 10-17
Paikka: VTT-talo, Tekniikankatu 1, Tampere
Kohderyhmä: Rataverkon haltijat, suunnittelijat, urakoitsijat, järjestelmätoimittajat, kunnossapitäjät

IEC 62061 ja ISO 13849 koneturvallisuuden sovelluksissa

Aika: 29.-30.8.2013 klo 10-17
Paikka: VTT-talo, Tekniikankatu 1, Tampere
Kohderyhmä: Koneiden ja tuotantolinjojen valmistajat, järjestelmätoimittajat, suunnittelijat ja käyttäjät

IEC 61511 prosessiturvallisuuden sovelluksissa

Aika: 10.-11.10.2013 klo 10-17
Paikka: VTT-talo, Tekniikankatu 1, Tampere
Kohderyhmä: Laite- ja laitostoimittajat, järjestelmätoimittajat, suunnittelijat ja käyttäjät , kunnossapitäjät

Räätälöidyt koulutukset

VTT Expert Services Oy järjestää tilauksesta myös yritys- tai hankekohtaisia räätälöityjä koulutuksia turvallisuusstandardien soveltamiseen liittyen. Kerro meille sovellusalueesi ja ole yhteydessä.

Turvallisuus syntyy pätevistä ihmisistä

Toimialoilla, joissa satunnaiset laitevikaantumiset tai systemaattiset virheet voivat johtaa vakaviin seurauksiin, turvallisuuden riittävä huomiointi on toiminnan tehokkuuden näkökulmasta haasteellinen tavoite. Turvallisuuslähtöisen ajattelun vieminen osaksi henkilöstön normaalia työskentelyä on tavallisesti paras lähtökohta turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja koulutuksen hyväksytty suorittaminen vahvistaa tehtäväkohtaista pätevyyttä. Turvallisuusstandardien osaaminen parantaa kykyä innovaatioihin turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa ja auttaa kohdistamaan tieteellisen lähestymistavan vain turvallisuuden kannalta oleellisiin vaaratekijöihin.

VTT Expert Services Oy tarjoaa parhaan asiantuntemuksen käyttöösi

VTT Expert Services Oy on viranomaisten tunnustama tarkastuslaitos turvallisuusstandardien mukaisissa tarkastuksissa eri toimialoilla. Akkreditoitu pätevyysalueemme kattaa toiminnallisen turvallisuuden (Functional Safety) turvallisuusstandardit IEC 61508 (kaikki tuotteet ja toimialat), IEC 62061 (koneturvallisuus), ISO 13849 (koneturvallisuus), IEC 61511 (prosessiteollisuus) ja EN 50126 (rautatiet). Asiantuntijoillamme on turvallisuusteknisen alan paras koulutus ja käytännön kokemus turvallisuuskriittisten järjestelmien toteutuksesta kaikilla turvallisuuden eheystasoilla (SIL 1- SIL 4).

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00