Sign In

VTT Expert Services Oy oli mukana Orionin lääketehtaan tulipalon vahinkokartoituksessa

12.12.2012

​​

​Tulipalo Orionin Turun lääketehtaalla marraskuussa 2011 keskeytti tehtaan toiminnan. Kellaritilojen tulipalo aiheutti savu- ja nokivaurioita lääke- ja raaka-ainevarastoille.


”Tulipalon jälkeen tarvitsimme asiantuntijaa vahinkojen arviointiin. Kaipasimme päätöksenteon tueksi perusteellista tietoa mm. tulipalon vaikutuksista varastoissa oleviin raaka-aineisiin. Käytännössä meidän piti selvittää mitkä raaka-aineet olivat edelleen käyttökelpoisia ja mitkä piti hävittää.” toteaa Orionin laadunvarmistuspäällikkö Marja Haapakumpu.

Asiantuntija kannattaa kutsua paikalle heti onnettomuuden sattuessa

”Kun Orionilta oltiin yhteydessä, reagoimme nopeasti. Tapaaminen onnettomuuspaikalle sovittiin samalle päivälle. Käynnistimme heti lähtötilanteen selvittämisen eli keräsimme näytteitä ja muodostimme kokonaiskuvan tulipalosta.” toteaa VTT Expert Services Oy:n erityisasiantuntija Tapio Klasila.

”Onnettomuudet ovat vahinkoja ja sattumanvaraisia tapahtumia, joista vain harvoilla on kokemusta. Mahdollisuutemme auttaa ovat sitä paremmat mitä nopeammin pääsemme tapahtumapaikalle.” Erilaisissa vaurio- ja onnettomuustapauksissa pikainen selvitys auttaa hallitsemaan riskejä esim. minimoimaan taloudellisia menetyksiä.

Orionilla ollaan samoilla linjoilla. ”Kutsuimme VTT:n asiantuntijat paikalle kaksi päivää palon jälkeen. Siinä vaiheessa olimme jo hiukan raivanneet palon jälkiä. Tämä vaikeutti esim. näytteiden ottoa. Opimme, että jos vahinko sattuu, kannattaa heti ottaa yhteyttä alan osaajiin.” 

Vahinkokartoitus eteni nopeasti riskialueiden tunnistamiseen

Aluksi selvitettiin mm. materiaalianalyyseilla kellaritilojen tulipaloalueen materiaalien aiheuttamat päästöt ja niiden vaikutukset. Päästöjen kulkeutumismahdollisuuksien, tiloista otettujen näytteiden analyysien ja asiantuntijahavaintojen perusteella tunnistettiin nopeasti riskialueet, joissa esim. raaka-aineet olivat olleet saastumisvaarassa. Alueet luokiteltiin tarkoitusta varten laaditulla asteikolla.

Tuotteiden luokittelussa käytettiin kemiallisia analyyseja ja aistinvaraista arviointia

Tuotteiden tapauskohtainen luokittelu tehtiin yhteistyössä Orionin kanssa. Kaikki lääke- ja raaka-ainevarastot tarkasteltiin tapauskohtaisesti pakkausmateriaalin ja pakkaustavan osalta.

Arvioitavat tuotteet jaettiin kolmeen luokkaan: hävitettäviin, mahdollisesti tuotantoon kelpaaviin ja tuotantoon hyväksyttyihin.

Useimmiten, kuten tässäkin tapauksessa, lopullisen hyväksynnän tuotteen käytettävyydelle tekee tuotantolaitoksen organisaatio. ”Meidän rooli on antaa oleellista ja puolueetonta tietoa päätöksen tueksi” tarkentaa Klasila.

Lääkeraaka-aineilla ja valmisteilla on tiukat puhtausvaatimukset. Lisäksi Orionilla on korkeat laatuvaatimukset. ”Oli selvää, ettei lääkkeiden raaka-aineita voitu hyväksyä käyttöön pienelläkään riskillä” painottaa Haapakumpu.

Perusteellisten kemiallisten analyysien jälkeen käytettäväksi hyväksytyt erät tarkistettiin vielä VTT Expert Services Oy:n aistinvaraisilla tutkimusmenetelmillä. Näin kartoitettiin mahdollisia savusta aiheutuvia virhehajuja, joita on mahdotonta analysoida nykyaikaisillakaan laitteistoilla.​


Vahinkokartoitus mahdollisti materiaalien riskiarvion ja lopullisen päätöksen käytettävyydestä

”Ilman VTT Expert Services Oy:n asiantuntijoiden apua olisi ollut todella hankala tehdä materiaalien riskiarvioita. Emme olisi pystyneet arvioimaan miltä osin esim. raaka-aineet olivat vielä käyttökelpoisia. Todennäköisesti olisimme joutuneet hävittämään niistä suuren osan.”

”Nyt saimme päätöksen teon tueksi tietoa tulipalon kokonaisvaikutuksista, siitä miten palokaasut olivat tiloissa levinneet ja mitä vaikutuksia niillä oli raaka-aineisiin ollut. Lisäksi VTT teki meille suuren määrän materiaalianalyyseja, jotka etenivät nopealla aikataululla. Yhteistyön tuloksena pystyimme tekemään päätökset hävitettävistä ja tuotantoon kelpaavista raaka-aineista ja samalla turvaamaan lääketuotannon laadun.” summaa Marja Haapakumpu.

VTT Expert Services on apunasi kun tarvitset tietoa päätöksen tueksi

VTT Expert Services Oy:n vaurio- ja onnettomuustutkimukset ovat apuna, kun tietoa päätösten tueksi tarvitaan nopeasti, oma asiantuntemus ei riitä tai tarvitaan puoleettoman ulkopuolisen tahon kannanotto esim. vakuutusyhtiöitä varten.

Vastaamme asiakkaan kysymyksiin: miksi näin tapahtui ja miten se voidaan välttää? Lisäksi varmistamme tuotteiden turvallisuutta kemiallisten, mikrobiologisten ja aistinvaraisten ominaisuuksien suhteen. Laaja kokemuksemme, vankka asiantuntemus ja monipuoliset tutkimuslaitteistot antavat hyvät mahdollisuudet auttaa eri toimialojen vaurio-, vahinko-, tulipalo- ja onnettomuustapauksissa.Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00