Sign In

VTT Expert Services Oy:n pätevyys rautatiealan riippumattomana arviointilaitoksena laajentui kattamaan kaikki osajärjestelmät

7.12.2012

​​

​VTT Expert Services Oy on vuodesta 2011 toiminut rautateillä yhteentoimivuus- ja rautatieturvallisuusdirektiivien mukaisena ainoana suomalaisena ilmoitettuna laitoksena (Notified Body) sekä riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavana laitoksena (ISA). NytFINASin akkreditoima pätevyytemme laajeni. Samalla palveluvalikoimamme kasvoi kattamaan kaikki osajärjestelmät sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnit.


Rautatiedirektiivin 2008/57/EY ja 2004/49/EY tarkoittaman arviointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) pätevyytemme kattaa jatkossa (Euroopan laajuisen suurten nopeuksien/tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus):
  • Infrastruktuuri-osajärjestelmä (INF) sisältäen rautatietunnelit (SRT) ja esteettömyys (PRM) 
  • Energia-osajärjestelmä (ENE) 
  • Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä (CCS 

Rautatielain mukaisen ISA turvallisuusarvioinnin pätevyytemme kattaa jatkossa uutena alueena organisaatioiden turvallisuusjohtamisen arvioinnin kaikkien komission asetusten ja standardien mukaisesti.

Ilmoitettu laitos rautatiehankkeissa

Ilmoitettua laitosta tarvitaan ratahankkeissa erityisesti silloin kun yhteiseurooppalaisella rataverkolla (TEN-verkko) sijaitsevan osajärjestelmän käyttöönotto edellyttää viranomaisen käyttöönottolupaa. Rata- ja kalustotekniikkaa koskevien Yhteentoimivuuden Teknisten Eritelmien (YTE) mukaisten osajärjestelmien ja osatekijöiden CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus edellyttää ilmoitetun laitoksen tarkastusta. 

ISA:n rooli hankkeissa

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavaa laitosta (ISA) tarvitaan ratahankkeissa merkittävien muutosten riskienhallinnassa ja rautatiejärjestelmien turvallisuuteen liittyvissä tarkastuksissa. 

ISA tarkastaa, että menettelyt turvallisuuden ja vaarojen arviointiin ovat riittäviä ja asetusten ja muiden turvallisuusnormien mukaisia. ISA voi toteuttaa myös eri rautatietoimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien riippumattoman ulkopuolisen auditoinnin.Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00