Sign In

Työveneille vaivattomasti myös huvivenesertifikaatti

11.12.2012

​​​​

Vanhaa työvenettä ei voi myydä huvivenekäyttöön ilman huvivenedirektiivin mukaista CE-merkintää. Tämä heikentää veneiden jälleenmyyntiarvoa, koska uutta ammattikäyttöä voi olla vaikea löytää ja markkinat ovat pienet. Vanhan veneen jälkisertifiointi on usein ongelmallista esimerkiksi pakokaasupäästöjen takia. Ammattiveneen ostajan kannattaa jo tilausvaiheessa vaatia veneelle myös CE-sertifiointi ja varmistaa näin veneen jälleenmyyntiarvo.

Ammattivenesäännöt täyttävä vene on helppo CE-merkitä

VTT Expert Services Oy tekee ammattiveneiden tarkastuksia viranomaishyväksyntää varten. Käytämme tarkastuksissa ensisijaisesti Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi:n Ammattivenesäännöstöä (Merenkulkulaitoksen ammattivenesäännöt). Tämä säännöstö on suureksi osaksi laadittu samojen ISO-standardien pohjalta kuin ne, joita käytetään huvivenedirektiivin mukaisessa CE-sertifioinnissa. Vaatimustaso on kuitenkin usein korkeampi.

Ammattivenesäännöstön vaatimukset täyttävä vene voidaan CE-sertifioida huvivenedirektiivin mukaisesti, kunhan eräitä lisäyksiä otetaan huomioon. Näistä tärkein on moottorien CE-merkintä, mutta myös eräissä pienemmissä komponenteissa tulee olla CE-merkki. Veneen runkoon tulee merkitä valmistajan CIN-koodi. Lisäksi vaaditaan omistajan käsikirja sekä ohiajomelun mittaus, ellei pakokaasujärjestelmä ole kiinteä osa moottoria.

VTT Expert Services Oy:n Ilmoitettu laitos (NB nro 0537) tuntee hyvin ammattivenesäännöstön ja huvivenedirektiivin erot, auttaa vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa, ja myöntää CE-sertifioinnin. Kun VTT Expert Services Oy on myöntänyt CE-sertifioinnin, kiinnittää valmistaja veneeseen oman valmistajan kilven, tai VTT:n sertifiointikilven. Näin työveneen jälleenmyyntiarvo on varmistettu myös ammattikäytön päättyessä.

Nähdään venemessuilla!

Esittelemme ammattiveneiden tarkastusta ja huvivenedirektiivin mukaista CE-sertifiointia Vene – Båt 13 messuilla Helsingissä 8.-17.2.2013. Tervetuloa osastollemme 6g71.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00