Sign In

Suomen ensimmäinen satelliitti Aalto-1 matkaa vuonna 2016 avaruuteen

15.12.2015

Satelliitti Aalto-1

​​​

​Suomen ensimmäinen satelliitti Aalto-1 on viittä vaille valmis matkalleen avaruuteen. Satelliittia on syksyn aikana testattu mm. VTT Expert Servicesin​ vaativissa tärinä- ja iskuolosuhteissa.

Testaus on tärkeässä roolissa, kun halutaan varmistaa, että jo vuonna 2010 alkanut työ ja hintava ma​tka avaruuteen eivät mene hukkaan.

"Olemme testanneet satelliitin kestävyyttä erilaisissa mekaanisissa kuormitusolosuhteissa. 
Testauksessa on simuloitu kantoraketista lähtölaukaisutilanteessa ja nousun aikana satelliittiin välittyviä voimakkaita tärinöitä ja iskuja​." Kertoo VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Olavi Nevalainen.


Testauksella varmistetaan, että satelliitti ja sen laitteisto kestää nämä​ rasitukset. Testejä varten satelliittiin asennettiin kiihtyvyysantureita, joilla mitattiin satelliittirakenteesta taajuusvasteet ennen varsinaisia rasitustestejä. Mittaukset toistettiin rasitustestien jälkeen. 

M
itattujen vasteiden perusteella arvioidaan millä taajuuksilla rakenteessa esiintyy voimakkaita vahvistuksia (resonansseja) ja vaimennuksia (antiresonansseja). Rasitustestien jälkeen saaduista mittaustuloksista arvioidaan rakenteessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset, resonanssitaajuudet tai niiden vahvistuskertoimien muutokset.   


Varsinaiset rasitustestit koostuivat voimakkaasta sinimuotoisesta tärinästä, satunnaistärinästä sekä iskutestistä. Voimakkaalla sinimuotoisella tärinällä varmistetaan satelliitin kiinnityksen kestävyys kiinnitysalustaansa. Satunnaistärinällä simuloidaan kantoraketista välittyviä voimakkaita mekaanisia ja osittain myös akustisia tärinöitä, jotka kohdistuvat satelliittiin. Voimakkailla iskuilla, joissa huippukiihtyvyydet ovat yli 6000 m/s
2 (600 gn), simuloidaan kantoraketin laukaisu- ja nousuvaiheessa esiintyviä iskumaisia rasitteita.

Satelliittia on testattu sen rakentamisen aikana eri vaiheissa. Ensimmäiset testit tehtiin jo noin vuosi sitten satelliitin  insinöörimallille. Viimeisimmät testit satelliitin varsinaiselle lentomallille tehtiin kuluvan vuoden marraskuussa.  

Avaruusmatkan kilohinta 50 000 euroa

Kantorakettimatka avaruuteen ei ole halpaa lystiä. Matka 600 kilometrin korkeudessa olevalle kiertoradalle maksaa noin 50 000 euroa kilolta. Nelikiloinen Aalto-1 maksaa matkastaan siis noin 200 000 euroa. Näillä näkymin satelliitti matkaa avaruuteen helmi-maaliskuussa 2016. Matkasta huolehtii yhdysvaltalainen SpaceX.

Aalto-1 on kattava yhteistyöprojekti

Aalto-1 on toteutettu opiskelijatyönä, jota vetää Aalto-yliopiston radiotieteen ja -tekniikan laitos. Kysymyksessä on laaja yhteistyöprojekti, jossa on mukana myös muita yliopistoja ja erilaisia avaruustekniikan osaajia mm. VTT.

S
atelliitin mukana avaruuteen matkaa VTT:n kehittämä spektrometri, jolla otetaan kuvia maapallosta eri vuodenaikoina. Mukana on myös Turun ja Helsingin yliopistoissa kehitetty RADMON säteilymonitori ja Ilmatieteen laitoksen kehittämä sähköstaattinen plasmajarru.

Lue tästä lisää Aalto-1 -projektista. 

Lue lisää testauspalveluistamme.​​

​Kuva:Pekka Laurila​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00