Sign In

Palo-ovien tyyppihyväksynnän myöntämisperusteet muuttuvat

10.12.2012

​​Palo-ovien tyyppihyväksynnässä tapahtuu muutos 10.12.2012 alkaen. Jatkossa tyyppihyväksynnän perusteeksi voidaan hyväksyä vain EN-standardeihin perustuvat testaukset ja paloluokitukset. Rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaan vanhoja kansallisiin menettelyihin perustuvia paloluokituksia voidaan soveltaa vain kohteissa, joille on haettu rakennuslupaa ennen 15.4.2012. Näissä tapauksissa paloluokitusvaatimus voidaan osoittaa voimassa olevalla tyyppihyväksynnällä tai rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä. Myös VTT-sertifikaattia voidaan hyödyntää.


VTT Expert Services Oy toimii Ympäristöministeriön valtuuttamana tyyppihyväksyntälaitoksena. Tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat yhtenä tuoteryhmänä palo-ovet.

Palo-ovien tyyppihyväksynnän vaatimukset on esitetty tyyppihyväksyntäasetuksessa, joka on laadittu vuonna 2007. Asetuksessa annetaan ovien tyyppihyväksyntään kaksi vaihtoehtoista menettelyä, EN-standardeihin perustuva ja vanhempiin kansallisiin käytäntöihin perustuva paloluokitus.

Myöntämisen perusteet ovat muuttuneet, kun Rakentamismääräyskokoelman osa E1 ”Rakennusten paloturvallisuus - Määräykset ja ohjeet” päivitetty versio tuli voimaan 15.4.2011. Uusittu E1 tuntee ainoastaan EN -standardien mukaiset palotestit ja luokitukset.

VTT Expert Services Oy on tehnyt päätöksen, keskusteltuaan asiasta Ympäristöministeriön kanssa, että palo-ovien tyyppihyväksyntöjä voidaan myöntää jatkossa vain EN-standardien mukaisten testien ja luokitusten perusteella. Päätös perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain § 148 pykälään, joka toteaa, että valtuutettu tyyppihyväksyntöjä myöntävä toimielin ei voi hyväksynnän yhteydessä poiketa voimassa olevista rakentamismääräyksistä.

Uusitussa Rakentamismääräyskokoelman osassa E1 todetaan kuitenkin, että aiempien säännösten mukaisia paloluokituksia voidaan soveltaa rakentamiseen, kun rakennuskohteelle on haettu rakennuslupaa ennen 15.4.2012. Näissä tilanteissa valmistaja voi halutessaan osoittaa aiempien kansallisten säännösten mukaisten paloluokitusvaatimusten täyttymisen voimassa olevalla tyyppihyväksynnällä tai rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä. Valmistaja voi hakea aiemmin tyyppihyväksytylle tuotteelleen myös VTT-sertifikaatin. Kun hyväksyntä on perustunut tekniseen tyyppihyväksyntään, tulee teknisen hyväksynnän olla voimassa ja valmistajalla olla lupa hyödyntää ko. hyväksyntää.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00