Sign In

Kun selvitetään tuotteen virhehajua tai -makua, korvaa ihminen laitteet

12.12.2012

​Nykyaikaiset laitteistot mahdollistavat erittäin tarkat molekyylitason analyysit. Aina se ei kuitenkaan riitä. Kun halutaan selvittää onko tuote hyväksyttävä esim. maun tai hajun suhteen, korvaa ihminen laitteistot. Vain ihmisaistein voidaan havaita hyvinkin pieninä pitoisuuksina useiden erilaisten molekyylien yhteisvaikutuksessa syntyvä kokonaisuus, johon kiinteästi liittyy mielikuva aistimuksen laadusta. 


Aistinvaraisella tutkimuksella voidaan varmistaa muuten jo turvalliseksi todetun tuotteen aistittava hyväksyttävyys vertaamalla näytettä verrokkinäytteisiin ns. kolmitestillä. Kolmitestissä etsitään kolmen näytteen sarjasta yhtä näytettä, joka poikkeaa kahdesta muusta (nollanäytteitä). Lisäksi arvioidaan poikkeavan näytteen voimakkuutta ja kuvaillaan laatua.

Ammattilaisraati käyttää kulloinkin käytettävän menetelmän asteikkoa voimakkuuden arvioinnissa, sekä tiettyjä vakiintuneita termejä laadun kuvailussa. VTT Expert Services Oy:ssä on pitkän koulutuksen saanut ja monipuolisesti erilaisia standardimenetelmiä tunteva ammattilaisraati, sekä laaja akkreditoitu pätevyysalue aistinvaraisessa testauksessa. 

Aistinvaraista arviointia käytetään laajasti

VTT Expert Services Oy:llä aistinvaraisella tutkimuksella selvitetään siirtyykö kartongista tai muovista valmistetuista elintarvikepakkauksista tuotteeseen hajua tai makua. Aistinvaraisella arvioinnilla selvitetään myös siirtyykö vesijohtoputkesta makua tai hajua veteen. Lisäksi aistinvaraista arviointia käytetään myös esim. rakennusmateriaalin M1-luokittelussa, kun arvioidaan tuotteesta huoneilmaan haihtuvaa hajua. Aistinvaraista arviointia voidaan hyödyntää myös tuotekehityksessä.

Lisäksi VTT Expert Services Oy:ssä käytetään aistinvaraista arviointia erilaisissa onnettomuus- ja vauriotutkimuksissa, sekä rakennusvaurioiden arvioinnissa. Tästä esimerkkinä on Orion lääketehtaan tulipalon vahinkokartoituksen yhteydessä tehdyt aistinvaraiset arviot siitä, oliko lääkkeiden raaka-aineisiin tullut palon aiheuttamaa hajua.

Kun tarvitset aistinvaraista arviointia, ota meihin yhteyttä!

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00