Sign In

Tekstiilien paloturvallisuuden vaatimukset vaihtelevat käyttökohteen mukaan

12.11.2012

​Liikennevälineiden sisustustekstiileille on omat paloturvallisuusvaatimukset. Laivoissa olevien sisusteiden paloturvallisuutta säätelee kansainvälinen merenkulun turvallisuusjärjestö SOLAS, IMO (International Maritime Organization) ja laivavarustedirektiivi (96/98/EY) muutoksineen. Linja-autojen sisustusmateriaaleille on ollut direktiivi 95/28/EY, joka on korvattu 1.11.2012 uusissa tyyppihyväksynnöissä ECE-säännöllä R118. Myös junien ja lentokoneiden sisustusmateriaaleille on omat vaatimukset.

Rakennuksissa olevien sisustustekstiilien paloturvallisuudelle ei ole yhteisiä vaatimuksia, mutta useissa maissa on jonkin tasoisia ohjeita, määräyksiä tai vaatimuksia, kodin tai julkistentilojen tekstiileille koska huoneistopalot alkavat usein sisusteista.

Suomessa sisustustekstiileille on ollut käytössä kolme syttyvyysluokkaa; SL 1 (vaikeasti syttyvä), SL 2 (tavanomaisesti syttyvä) ja SL 3 (herkästi syttyvä).

Kuumuudelta ja tulelta suojaavien työvaatteiden on täytettävä henkilösuojaindirektiivin vaatimukset.

Patjat ja istuinhuonekalujen pehmusteet

Suomessa kuluttajakäyttöön myytävien patjojen ja pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimukset on esitetty asetuksissa 1360/1996 ja 479/1996. Asetusten mukaan patjat, sijauspatjat ja pehmustetut istuinhuonekalut eivät saa syttyä savukkeesta eli niiden syttyvyysluokan on oltava vähintään SL 2 (tavanomaisesti syttyvä). Muille kodin sisusteille ei ole paloturvallisuusvaatimuksia.

Sisäasiainministeriö julkaisi sisustustuotteiden syttyvyydelle luokitusohjeet ohjeet vuonna 1984, jotka uusittiin 1998 ohjeella A:56:1998 (Dnro 4/011/98). Ohje kumottiin v. 2001. Tiedottaessaan kumoamisesta ministeriö totesi, että ohjetta voi edelleen käyttää suosituksena, mutta sitä ei tulla päivittämään.  Ohje on koskenut julkisten tilojen verhoja, pehmustettuja istuinhuonekaluja, patjoja, vuodevaatteita ja irtomattoja.

Julkisten tilojen sisustustekstiilien paloturvallisuusvaatimukset

Julkistentilojen sisustustekstiilien paloturvallisuuteen kiinnitetään huomiota palotarkastusten yhteydessä pelastuslain (379/2011) perusteella. Jos paloturvallisuudessa havaitaan puutteita, voi palotarkastuksen tekijä antaa suosituksia tai määräyksiä sisusteiden paloturvallisuudesta. Rakennustietosäätiön RTS julkaisema säännös RT SM-21081 Ohje sisusteiden paloturvallisuudesta vuodelta 1998 on ollut samansisältöinen kuin edellä mainittu sisäasiainministeriönohje. RT-ohjetta ollaan uusimassa. Uusittavassa ohjeessa on sisustustekstiilien lisäksi mukana rakennusten sisäpuoliset pintarakenteet, joita koskevat paloturvallisuusvaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1. Julkista tilaa sisustettaessa on otettava huomioon sekä pintamateriaalien että sisusteiden paloturvallisuus. RT-ohjeen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa.

Sisustustekstiilien paloturvallisuusvaatimukset liittyvät syttymisherkkyyteen pienten sytytyslähteiden vaikutuksesta. Kuitenkin vaikeasti syttyväksi (SL 1) luokiteltu tekstiilituote useimmiten syttyy kun siihen kohdistuu palokoemenetelmää ankarampi sytytyslähde.

Testaamalla osoitat että tekstiilisi täyttävät vaatimukset

Varmistamme tekstiilien turvallisuuden viranomaisia, hyväksyntöjä, kuluttajaturvallisuutta tai markkinointia varten. Paloturvallisuuden lisäksi palveluitamme ovat erilaiset tekstiilien tuoteturvallisuuteen liittyvät testit ja selvitykset.

Mittaamme tekstiilituotteiden palo-ominaisuuksia ja arvioimme niiden paloturvallisuutta. Varmistamme eurooppalaisten ja kansainvälisten palokoemenetelmien mukaisilla laitteistoilla sisustus- ja tekstiilituotteiden paloturvallisuuden asetusten, direktiivien, ohjeiden tai luokitusten näkökulmasta.

Testaamme lisäksi esim. verho- ja vaatetuskankaiden syttyvyys- ja liekinleviämisominaisuuksia sekä vuodetekstiilien, pehmustettujen huonekalujen ja erilaisen somisteiden ja sisusteiden paloturvallisuuden. 


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00