Sign In

Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusalalla vielä vilkasta – ensi vuonna rakentaminen vaimenee

7.11.2012

Toimitilarakentaminen on pitänyt Pirkanmaan rakennusalan lievässä kasvussa tänä vuonna VTT:n tuoreen Pirkanmaan rakennusbarometrin mukaan. Yritykset näkevät ensi vuoden myönteisenä suhdanneodotusten lievästä heikkenemisestä huolimatta. VTT ennakoi Pirkanmaan rakentamisen volyymin laskevan ensi vuonna kolme prosenttia.


Asuntorakentaminen on ollut Pirkanmaalla vilkasta vuoden 2009 jälkeen. Alkuvuonna asuinrakennusten aloitukset olivat vielä kasvussa, mutta nyt niiden määrä on vähenemässä. Tänä vuonna Pirkanmaalla aloitetaan noin 3 100 asunnon rakentaminen, kun viime vuonna aloitettiin noin 3 500 asuntoa. Talousnäkymien epävarmuus ja kuluttajien luottamuksen lasku painavat asuntorakentamista, ja aloitusten määrän odotetaan edelleen vähenevän ensi vuonna.

Toimitilarakentaminen on kasvanut selvästi tänä vuonna. Erityisesti julkinen rakentaminen on ollut vilkasta. Ensi vuonna toimitilarakentamisen odotetaan kuitenkin kääntyvän laskuun. Pirkanmaalla on vireillä useita suuria rakennushankkeita, mutta suurin osa niistä antaa vielä odottaa.

Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn mukaan kohtalainen. Suhdannetilanne on hieman heikentynyt viime vuodesta ja on pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

Yritykset arvioivat suhdanteiden heikkenevän hieman vuonna 2013. Heikkeneviin suhdanteisiin uskoo silti pienempi joukko kuin viime vuonna. Heikoimmat näkymät ensi vuonna arvioidaan kohdistuvan suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakennustuoteteollisuus- ja kauppa odottavat suhdanteiden jopa paranevan. Suurimmiksi ongelma-alueikseen kyselyyn vastanneet yritykset kokivat hintakilpailun ja kysynnän puutteen.

Usko liikevaihdon säilymiseen ja henkilöstön määrän lievä yhden prosentin kasvuodotus olivat tämän Pirkanmaan rakennusbarometrin positiivisimmat tulokset.

Lokakuussa 2012 toteutettuun Pirkanmaan rakennusbarometrikyselyyn vastasi 50 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00